+

Marija Nešić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 983
E-mail: marija.nesic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: ponedeljak, 9‒11 časova

Dr Marija Nešić je rođena 1979. godine u Beogradu. Nakon osnovne škole i gimnazije, 2010. godine završila je Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, sa prosečnom ocenom 8,66 stekavši zvanje diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu. Diplomski rad pod nazivom „Značaj ekološkog otiska za održivi razvoj” ocenjen je ocenom 10. Doktorske studije na Šumarskom fakultetu, oblast pejzažna arhitektura i hortikultura, upisala je školske 2010/2011. godine. Tema njene doktorske disertacije je „Biologija i ekologija invazivne vrste Aster lanceolatus Willd. Complex”. Od 2012. godine zaposlena je na Šumarskom fakultetu kao istraživač‑pripravnik, zatim kao istraživač‑saradnik. U junu 2016. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Pejzažna arhitektura i hortikultura. Učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima Osnovi ekologije i zaštite životne sredine i Hortikulturna botanika na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, kao i na predmetu Botanika na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Pored angažovanja u nastavi, učestvovala je i u organizaciji radionica namenjenih učenicima srednjih i osnovnih škola. Tokom 2015. godine završila je obuku za rad na instrumentu HPLC. Kao autor ili koautor objavila je više od 20 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih skupova, kao i u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja. Koautor je jedne nacionalne monografije. U dosadašnjoj karijeri učestvovala je u više projekata. Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Odabrani naučni radovi

  • Nešić M., Obratov-Petković D., Skočajić D., Bjedov I. (2013). Seed quantity and quality in fruit heads of Aster lanceolatus Willd.: Implications for invasion success. Glasnik Šumarskog Fakulteta 108, 129‒144. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0353-45371308129N
  • Dragica D. Obratov-Petković, Ivana R. Bjedov, Branislav G. Jurišić, Marija M. Nešić and Verica B. Stojanović (2014). Relationship between Invasive Plant Species and Species Richness in Urban and Suburban Habitats of Belgrade (Serbia). CATENA VERLAG, Advances in GeoEcology 43, 348‒359, Reiskirchen, Germany.
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Dragana Skočajić, Ivana Bjedov, Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović (2016). Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd. Periodicum Biologorum 118 (1), 1‒7. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=231057
  • Obratov-Petković Dragica, Bjedov Ivana, Nešić Marija, Belanović Simić Snežana, Đunisijević-Bojović Danijela, Skočajić Dragana (2016): Impact of invasive Aster lanceolatus Willd. populations on soil and flora in urban sites, Polish journal of ecology, 64, 289–295. http://www.bioone.org/doi/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
  • Nevena Cule, Dragica Vilotic, Marija Nesic, Milorad Veselinovic, Dragana Drazic, Suzana Mitrovic (2016). Phytoremediation potential of Canna indica L. in water contaminated with lead. Fresenius Environmental Bulletin 25 (9), 3728‒3733.