+

Професионална пракса

Шифра предмета:
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 3
Услов: Уписан осми семестар студија

Стицање применљивих, практичних знања и вештина из области пејзажне архитектуре како би студенти стекли сопствено практично искуство и оспособили се за рад у пракси.

Повезивање претходно усвојених теоријских знања и вештина са сопственим практичним искуствима студената усвојених кроз практичан рад за потребе примене у пракси за рад на пословима еквивалентним оснoвним академским студијама.

Активно учешће студената у свим фазама:

  • техничко-организационе праксе: за израду пројектантске, планерске и извођачке документације у области пејзажне архитектуре, за изградњу, одржавање и неговање зелених површина,  за производњу украсних садница као и заштиту  зеленила, односно расадничког материјала;
  • радне праксе: за вођење планерске, пројектантске и извођачке документације у области пејзажне архитектуре, као и документације за расадничку производњу и
  • производне праксе за стручно оспособљавање студената кроз практичан увид у реализоване планове и пројекте, изведене објекте и успешне погоне за производњу украсних садница у пракси.