+

Miodrag Zlatić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 905
E-mail: miodrag.zlatic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 6
Konsultacije: utorak, četvrtak: 11.00–13.00 časova

Rođen 21. 10. 1953. godine u Beogradu. Građevinsku tehničku školu završio u Beogradu 1972. Na Šumarskom fakultetu na Odseku za eroziju i melioracije diplomirao 9. 9. 1977. Za asistenta‑pripravnika na Ekonomici uređenja slivova izabran 1979. Magistarski rad Proučavanje uticaja socio‑demografskih pojava na stanje erozije na području SO Vladičin Han odbranio 27. 4. 1983. Za asistenta izabran 7. 11. 1983. Doktorsku disertaciju: Vrednovanje protiverozionih radova sa aspekta tehničke i ekonomske opravdanosti na ugroženom području grada Beograda odbranio 19. 7.1994. Za docenta izabran 16. 7. 1995. Za vanrednog profesora izabran 16. 7. 2000. Uveo u sadržaj vežbanja i predavanja teorijsko-praktični aspekt održivog upravljanja zemljišnim resursima. Za redovnog profesora izabran je 2005. godine. Bio mentor u 18 master radova i 3 odbranjena doktorata, kao i 4 doktorske disertacije koje su u toku. Učesnik 50 projekata i studija naučnoistraživačkog i stručnog karaktera. Održao dva predavanja po pozivu na Šumarskom fakultetu u Frajburgu, 2003. Bio je član komisije u Frajburgu za ocenu Ph.D teze 2004. U Vageningenu 2000. godine izabran za koordinatora WOCAT za Srbiju. Organizovao sastanak Upravnog odbora WOCAT (Beograd, 2006). Uspostavio sardnju sa češkim Univerzitetom za tehnologiju iz Brna (master studije). Predsednik organizacionog komiteta nekoliko međunarodnih konferencija. Ostvario saradnju sa: Univerzitetom za međunarodne studije u Janglingu, Institutom za konzervaciju zemljišta i voda u Janglingu, Institutom za istraživanje erozije i nanosa u Pekingu. Učestvovao u organizaciji i izvođenju dva međunarodna Mobility programme within EU TEMPUS; Mobility programme within EU FORNET, 2002. Član organizacija: Društvo šumarskih inženjera i tehničara Srbije; NVO „Centar za ekologiju i održivi razvoj”; ISCO Board of directors; od 2005. do 2010. Predsednik World Association of Soil and Water Conservation, sada član Veća iste.

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta

Odabrani naučni radovi

  • Zlatic, M.D., Vukelic, G.N. (2002): Economic and social revival of a degraded region in Serbia – The result of a cooperative venture. Mountain Research and Development, 22(1), 26-28. M23.
  • Dragicevic, S., Stojanovic, Z, Manic, E., Roksandic, M., Stepic, M., Zivkovic, N., Zlatic, M., Kostadinov, S. (2013): Bank erosion and the economic consequences in the lower part of the Kolubara river basin, Serbia; Environmental Engineering and Management Journal, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania, M23.
  • Kostadinov, S., Zlatić, M., Dragićević, S., Novković I., Košanin, O., Borisavljević, A., Lakićević, M., Mlađan, D. (2014): Antropogenic Influence on Erosion Intensity Changes in Rasina River Watershed Area upstream from “Ćelije” Water Reservoir-Central Serbia, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 23 –No.1a – 2014. pp 254-263, ISSN: 1018-4619. M23.
  • Lakicevic, M., Srdjevic, Z., Srdjevic, B., Zlatic, M. (2013): Decision making in urban forestry by using approval voting and multicriteria approval method (case study: Zvezdarska forest, Belgrade, Serbia). Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier, 13(1-2), published online http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.11.001.M21.
  • Zlatic, M., Kostadinov, S. and Djereg N. (2000): The Natural and Economic Effects of Soil Management for Sustainability Model and its Improvements in the Topciderska River Watershed in Rakovica Community; International Congress – ITERPRAEVENT 2000: “Changes within the Natural and Cultural Habitat and its Consequences, Tagespublikation Band 2, pp 169-178.
  • Zlatic, M. (2001): Public Participation of Sustainable Land Resources Management in Hilly Mountainous Area of Gorge Grdelicka Klisura; “Mountains of the World – Community Development Between Subsidy, Subsidarity and Sustainability”, International Symposium in Preparation for the International Year of Mountains (IYM 2002), Proceedings on CD Rom, Interlaken, Switzerland.
  • Zlatic, M. (2002): Adaptation of the production to Sustainable Soil Management and its Natural and Economic Efficiency in Topciderska River Watershed in Rakovica and Vozdovac Community; 12 th International Soil Conservation Organization Conference, Soil and Water Conservation Regional Policies and Action, Volume I, Beijing, pp 384-390.
  • Zlatic, M. (2002): Socio-Economic Aspects of Degradation and Soil Management for Sustainability in Mountainous Regions; Key note paper: International Year of Mountains Conference: “Natural and Socio-Economic Effects of Erosion Control in Mountainous Regons, Proceedings, pp 497-516, Belgrade/Vrujci Spa.
  • Todić D., Zlatić M., (2013): Zaštita zemljišta u pravu Evropske unije i Republike Srbije, Evropsko zakonodavstvo, br. 43-44/2013, UDK: 349.415:061.1 (497.11), Biblid 1451-3188, 12 (2013), God. XII, br. 43-44. Beograd. 263-275. M51.
  • Zlatić, M. (2014): Održivo upravljanje zemljišnim prostorom i prevencija bujičnih poplava, ELEMENTARNE NEPOGODE I VANREDNE SITUACIJE, Institut za uporedno pravo –Beograd i Kriminalističko policijska akademija, 163-173. M51.