+

Катедра за пејзажни инжењеринг

шеф Катедре: др Надежда Стојановић
заменик шефа Катедре: др Ђурђа Петров
секретар Катедре: маст. инж. Мирјана Тешић

Развој Катедре:

Данашњу Катедру за пејзажни инжењеринг основао је још давне 1960. године проф. др Тома Бунушевац, тадашњи проректор Универзитета у Београду, по узору на организациону структуру Ломоносовог Института за озелењавање градова. Катедра је тада носила име Катедра за уређивање паркова, а данашњи Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру Одсек за озелењавање насеља. 1975/76. године Катедра мења назив у Катедру за подизање и одржавање зелених површине а 2002. развојем нових научно-стручних дисциплина добија шири назив Катедра за пејзажни инжењеринг.