+

Katedra za pejzažni inženjering

šef Katedre: dr Nadežda Stojanović
zamenik šefa Katedre: dr Đurđa Petrov
sekretar Katedre: mast. inž. Mirjana Tešić

Razvoj Katedre:

Današnju Katedru za pejzažni inženjering osnovao je još davne 1960. godine prof. dr Toma Bunuševac, tadašnji prorektor Univerziteta u Beogradu, po uzoru na organizacionu strukturu Lomonosovog Instituta za ozelenjavanje gradova. Katedra je tada nosila ime Katedra za uređivanje parkova, a današnji Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu Odsek za ozelenjavanje naselja. 1975/76. godine Katedra menja naziv u Katedru za podizanje i održavanje zelenih površine a 2002. razvojem novih naučno-stručnih disciplina dobija širi naziv Katedra za pejzažni inženjering.