+

Snežana Belanović Simić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 949
E-mail: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: suteren u prolazu br. 2
Konsultacije: sreda, 13‒15 časova

Dr Snežana Belanović Simić je rođena 5. 7. 1971. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije je završila (u februaru) 1995. god. na Šumarskom fakultetu u Beogradu ‒ obrazovni profil za zaštitu od erozije. Poslediplomske studije upisala je u oktobru 1995. godine na Univerzitetu u Beogradu, smer Zaštita i unapređivanje životne sredine.

Od juna 1998. godinu bila je angažovana tri godine kao istraživač‑pripravnik u realizaciji naučnoistraživačkog projekta na Šumarskom fakultetu. Od 1997. godine učestvuje u izvođenju vežbi na predmetu Protiverozioni agroekosistemi, a od oktobra 1998. do oktobra 2001. god. učestvovala je u izvođenju vežbi na predmetu Pedologija na Odseku za šumarstvo. Juna meseca 2000. godine odbranila je magistarsku tezu, i time stekla akademski naziv magistra nauka iz oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine. Od 05.07.2001. do 09.01.2008. godine zaposlena je kao asistent na Šumarskom fakultetu u Beogradu, gde je kreirala i izvodila vežbe na predmetima Melioracije poljoprivrednih zemljišta i Protiverozioni agroekosistemi. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekološki kvalitet zemljišta brdsko‑planinskog područja istočne Srbije” odbranila je 16. 3. 2007. godine i time stekla akademski naziv doktora nauka iz oblasti šumarstva. Stručni ispit položila je 2008. godine i stekla zvanje ovlašćenog projektanta. U decembru 2012. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, uža naučna oblast Erozija i konzervacija zemljišta i voda.

U periodu maj–juni 2009. godine i januar–mart 2010. godine u Institutu za zemljište u Aberdinu (The Macaulay Land Used Research Institute (sada The James Hutton Institute) Aberdeen, Scotland, UK) obavila je postdoktorsko usavršavanje koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj R. Srbije. Aktivno je učestvovala u radu tela i komisija Fakulteta, rukovodi radom Laboratorije za monitoring kvaliteta zemljišta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Član je Srpskog društva za proučavanje zemljišta i Svetskog društva za konzervaciju zemljišta i voda (WASWC).

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Odabrani naučni radovi

Udžbenici

 • Belanović, S. (2012): Melioracije zemljišta – praktikum, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, 221str, ISBN 978-86-7299-195-6, COBISS.SR-ID 189986572.
  Poglavlje u monografiji – M14
 • Belanovic Simic, S., Beloica, J., Perović, V., Alnaass, N.S., Knezevic, M., Kadovic, R., Mihajlović, B. (2014): Current State and Threats of Soil Resources in Rasina Catchment upstream form “Ćelije“ Water Reservoir, Advances in GeoEcology, no43, Global Change – Cha¬llen¬ges for soil ma¬na-gement (ed. M. Zlatic), CATENA VER¬¬LAG GMBH, Germany. pp. 25‒38.
 • Kadovic, R., Belanović, S., Dragović, N., Beloica, J., Todosijević, M., Andrijanić, T., Milojković, B. (2014): Influence of Soil Organik Carbon on Soil Erodibilility in Forest Soils in Rasina Catchment, Advances in GeoEcology, no43, Global Change – Cha¬llen¬ges for soil ma¬na¬gement (ed. M. Zlatic), CATENA VER¬¬LAG GMBH, Germany. pp. 99‒108.

Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja – M22

 • Perović, V., Đorđević, A., Životić, Lj., Nikolić, N., Kadović, R., Belanović, S. (2012): Soil Erosion Modelling in the Complex terrain of Pirot Municipality, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2012, Vol. 7, No. 2, p. 93–100.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=219
 • Lukić S, Pantić D, Belanović Simić S, Borota D, Tubić B, Djukić M, Djunisijević- Bojović D (2015). Effects of black locust and black pine on extremely degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge (southeastern Serbia). iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1512-008 [online 2015-08-22].
  http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1512-008

Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja – M23

 • Belanović, S., Perović, V., Vidojević, Kostadinov, S., Knežević, M., Kadović, R., Košanin, O. (2013): Assessment of soil erosion intensity in Kolubara district, Serbia, Fresenius Environmental Bulletin,vol 55, No 5, Parlar Scientific Publications, Germany, prihvaćen za štampu Reference-No.:F-2012-743ISSN: 1018‒4619.
  http://www.academia.edu/7630964/ASSESSMENT_OF_SOIL_EROSION_INTENSITY_IN_KOLUBARA_DISTRICT_SERBIA
 • Belanović, S., Bjedov, I., Čakmak D., Obratov-Petković, D., Kadović, R., Beloica J. (2013): Influence of Zn on the availability of Cd and Cu to Vaccinium species in unpoluted areas – A Case study of Stara planina Mt. (Serbia), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 5–14.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=340
 • Tošić, R., Dragićević, S., Belanović, S., Brčeski, I., Lovrić, N. (2013): Considerations on reservoir sedimentation and heavy metals content within the Drenova reservoir (B&H), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 4, p. 175‒184 ISSN: 1842-4090.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=384
 • Kadovic R., Belanovic S., Ristic R., Knezevic M., Kostadinov S., Beloica J., Radic B., Dragovic N., Milijic S., Miljanovic D., Braunovic S. (2014): Deposol Reclamation along a Canal of the Danube-Tisza-Danube Hydro System, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 2014 23 (4):1185-1194.
  http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-6c1919fc-b595-45a7-80c5-856948262c44
 • Cakmak D., Beloica J., Perovic V., Kadovic R., Mrvic V., Knezevic J., Belanovic S. (2014): Atmospheric Deposition Effects on Agricultural Soil Acidification State Key Study: Krupanj Municipality, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 2014 40 (2):137-148.
  https://www.researchgate.net/publication/266205494_Atmospheric_Deposition_Effects_on_Agricultural_Soil_Acidification_State_Key_Study_Krupanj_Municipality