+

Nove sekcije

Od 2017. godine otvorili smo 5 novih sekcija na Šumarskom fakultetu.

TENIS
Sekcija velikog tenisa je osmišljena tako da se studentima obrati pažnja da fakultet ima terene za tenis što nas svrstava u malobrojne koji imaju tu mogućnost rekreacije.

ULTRA MARATON
Unikatna sekcija na nekom fakultetu, sekciju vode studenti avanturisti sa našeg fakulteta koji su spremni da trčanjem na ogromne distance promovišu naš fakultet i osvajaju mnoge državne i međunarodne nagrade širom Evrope a nadamo se i Sveta.

MUZIČKA SEKCIJA
Muzička sekcija je osmišljena tako da studenti kroz pesmu i muziku provode studentske dane, cilj je da se napravi mali orkestar sa par dobrih vokala koji bi se sastajali i vežbali zajedno a pritom održavali mini koncerte za sve studente.

FOTO KLUB
Ova sekcija će biti jedna od glavnih ambasadora našeg fakulteta, foto klub je smišljen tako da studenti svojim fotografijama i video snimcima prikažu sve lepote studentskog života a takođe i probleme. Sekcija bi održavala radne izložbe na fakultetu a takođe bi učestvovali na raznim konkursima. Putovanja i slike sa terenskih nastava, Agronomijada, raznih pošumljavanja i čišćenja, i mnogo humanitarnih dešavanja, itd…

RIBOLOV
Sekcija koja je stvorena da se odmori od učenja i da se opusti kraj reka Srbije. BISTRO!