+

Докторске дисертације

  • (2016) Мр Драгана Скочајић: „Рано утврђивање компатибилност Sato–Zakura трешања и домаћих подлога спајањем калуса у условима in vitro”. Ментор: проф. др Михаило Грбић.
  • (2014) Мр Марија Марковић: „Размножавање неких угрожених врста каранфила (Dianthus L.) методом микропропагације”. Ментор: проф. др Михаило Грбић.
  • (2013) Мр Данијела Ђунисијевић Бојовић: „Утицај концентрације олова и кадмијума у земљишту на развој дрвенастих биљака”. Ментор: проф. др Матилда Ђукић.
  • (2012) Мр Ивана Бједов: „Tаксономска и еколошка истраживања врста рода Vaccinium L. у Србији”. Ментор: проф. др Драгица Обратов‑Петковић.
  • (2004) Мр Слободан Лазаревић: „Утврђивање утицаја дубине садње и различитих климатско‑едафских услова на морфогенезу и репродукцију луковица лала (Tulipa x hybrida hort.)”. Ментор: проф. др Олга Мијановић.