+

Delatnost

Delatnost Odseka je u skladu sa Statutom Fakulteta i Informatora o radu ‒ visoko obrazovanje, naučnoistraživački rad i druge delatnosti u cilju komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada:

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka

01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

01.30 Gajenje sadnog materijala

01.61 Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

01.64 Dorada semena

02.30 Sakupljanje šumskih plodova

02.40 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

08.11 Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom

41.10 Razrada građevinskih projekata

42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

43.39 Ostali završni radovi

43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

46.22 Trgovina na veliko cvećem i sadnicama

47.76 Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i

hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

71.11 Arhitektonska delatnost

71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

74.10 Specijalizovane dizajnerske delatnosti

81.10 Usluge održavanja objekata

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

90.03 Umetničko stvaralaštvo

91.03 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija,

zgrada i sličnih turističkih spomenika

91.04 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

93.11 Delatnost sportskih objekata

93.19 Ostale sportske delatnosti

93.29 Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

Odsek obavlja i druge poslove koji su u funkciji njegove delatnosti, u skladu sa Zakonom i Statutom:

  • pregled zdravstvenog stanja ukrasnih biljaka na objektima zelene infrastrukture sa predlozima za sanaciju i rekonstrukciju;
  • ekspertize zdravstvenog stanja sadnog materijala pri uvozu ili za potrebe dopune tenderske dokumentacije prilikom nabavke sadnog materijala za podizanje zelenih površina;
  • pregled zdravstvenog stanja biljaka u rasadnicima i savet za zaštitu zdravlja sadnog materijala;
  • pregled zdravstvenog stanja park šuma i predlog za zaštitu šuma i ukrasnih biljaka;
  • celoživotno obrazovanje stručnjaka – članova Inženjerske komore Srbije, profesora srednjih stručnih škola i drugih profesionalaca u proizvodnji, projektovanju, negovanju zelenih površina i pejzažno-arhitektonskog nasleđa.