+

Osnovne akademske studije (Bachelor)

Studijski program pejzažna arhitektura

Studijski program pejzažne arhitekture je veoma raznovrstan i verovatno jedan od najmultidisciplinarnijih programa koje je moguće studirati. Retko koji program nudi toliko širok spektar saznanja koja mogu biti značajna ne samo kao stručna znanja i veštine, već i kao deo opšteg obrazovanja.

Kroz predmete studija pejzažne arhitekture, kao segmenti bazičnih znanja, izučavaju se geomorfologija, pedologija, klimatologija, botanika, ekologija, urbanizam i dr. Učenje o biljkama je posebno značajan deo studija, gde se otkriva neverovatno bogat i raznovrstan biljni svet.

Prisutne su i društvene nauke kroz izučavanje istorije vrtne umetnosti, pejzažne arhitekture i razvoja gradova. Osim teorijskih znanja, značajno je učenje raznih veština. To su veštine razumevanja prostora, crtanja, primene savremenih tehnologija u obradi podataka o prostoru (geografski informacioni sistemi) i tehnikama prikaza prostora (kompjuterska grafika).


Koje oblasti čine studijski program pejzažne arhitekture?

Profilne stručne oblasti pejzažne arhitekture su primena, odnosno sinteza znanja i veština različitih nauka, inženjerstva i umetnosti.

Oblast planiranja je zastupljena kroz urbanističke premete i predmet Planiranje i uređivanje predela. Istraživački pristup urbanim, ruralnim i prirodnim predelima se zasniva na primeni predeono-ekoloških principa i vizuelnoj proceni predela. Primenom savremenih tehnologija u oblasti analize, vrednovanja i interpretacije karaktera izrađuju se planovi predela u kojima se posebno razrađuje sistem zelene infrastrukture, sistem otvorenih prostora grada kao i vizuelna procena karaktera predela.

Pejzažnoarhitektonsko projektovanje je zastupljeno kroz više predmeta koji se razlikuju po tipu objekata kojima se bave (vrtovima, otvorenim prostorima stambenih blokova i ustanova, parkovima, trgovima itd). Oblast projektovanja je bazirana na znanjima, ali je u većoj meri umetnička i inženjerska veština kreiranja okruženja, odnosno izrade projekata za uređivanje otvorenih prostora.

U oblasti pejzažnog inženjeringa se kroz više predmeta stiču znanja i veština kako graditi objekte pejzažne arhitekture, kako upravljati njima i kako ih održavati i negovati. Predmeti su bazirani na nauci, ali podrazumevaju i praktična znanja i veštine, kao i rad na terenu.

U studijskom programu u oblasti pejzažne hortikulture izučavaju se predmeti koji se bave istraživanjima u oblasti biologije, fiziologije i ekologije biljaka, tehnologije proizvodnje i integralne zaštite ukrasnih biljaka i upravljanja predelima i zaštićenim prirodnim dobrima. Ovi predmeti su orijentisani na rad sa biljkama, a podrazumevaju i rad u laboratorijama, u rasadnicima i na terenu.

Svaki student će u okviru studija pejzažne arhitekture pronaći nešto zanimljivo. Pri tom, nijedan predmet nije jednostran; gotovo svaki predmet je sinteza različitih znanja i veština, što potvrđuju i reči profesora Stevana Milinković: “Pejzažna arhitektura – to je umetnost sinteze”.

Koja je svrha studijskog programa?

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata, odnosno budućih stručnjaka za rad u oblasti pejzažne arhitekture za poslove:
• Planiranja predela, zelene infrastrukture i mreže otvorenih gradskih prostora, rekreativnih i turističkih područja i područja zaštite prirode,
• Monitoringa i rada na rešavanju problema vezanih za zaštitu prirode i životne sredine,
• Izrade pejzažnoarhitektonskih projekata parkova, vrtova, otvorenih prostora grada, rekreativnih područja i vrtno-arhitektonskih elemenata,
• Pejzažnog inženjeringa na izgradnji (podizanju) i održavanju zelenih površina (prostora) i
• Proizvodnje sadnog materijala za potrebe pejzažnog uređenja prostora, kao i zaštite ukrasnih biljaka.
Završetkom studijskog programa student stiče znanja i veštine za rad u praksi pejzažne arhitekture, kao i pravo za nastavak obrazovanja na master studijama.

Koji su ishodi studijskog programa?

Ishodi procesa učenja u okviru studijskog programa Pejzažna arhitektura su zasnovani na deskriptorima kvalifikacija, odnosno zahtevima i preporukama Evropske federacije pejzažnih arhitekata (EFLA) Evropskog udruženja škola pejzažne arhitekture (ECLAS), kao i na odgovarajućem evropskom okviru kvalifikacija i zahtevima međunarodnih i nacionalnih strukovnih udruženja.

Studenti u toku studija ne rade završni rad, već imaju sintezni rad iz profilnih oblasti u formi profesionalne prakse definisane kao studijska aktivnost.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program osnovnih akademskih studija Pejzažna arhitektura 

Broj ispita: 40 (31 obavezan + 9 izbornih)

Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture (skraćeno: dipl. inž. pejz. arh.).