+

Pozdravna reč predsednika Veća odseka

Dragi budući inženjeri,

Ako ste talentovani, energični i ambiciozni, pejzažna arhitektura je studijski program na kome možete da učite, pokažete inicijativu i učestvujete u kreativnom radu. Studiranje u prijatnoj atmosferi po najvišim evropskim standardima i učenje od onih koji imaju šta da kažu omogućuje našim studentima sticanje kompetencija koje im daju prednost i omogućuju napredovanje. Mnoštvo događaja čine naš odsek prostorom gde se rado boravi, jer se tu promovišu ideje, timski rad i izgrađuje pozitivan odnos prema okruženju.

Ukoliko i vi MISLITE GLOBALNO naš studijski program će vam, zahvaljujući spoju nauke i umetnosti, omogućiti da DELUJETE PEJZAŽNO* i uspostavite dijalog između prirode i ljudskih tvorevina gde se može smestiti svakodnevna realnost. Pejzažno delovanje koje uzima u obzir razmišljanje o globalnom daje rezultate jer i mali potezi utiču na globalno životno okruženje. „Deluj pejzažno” ukazuje na vešt način kreiranja okruženja, počevši od malih kućnih vrtova, preko gradskih otvorenih prostora i parkova pa do predela i regiona. Neopisivo je zadovoljstvo graditi, ali je još veće zadovoljstvo stvoriti nešto što je živo, što raste i menja se u prostoru i vremenu na dnevnom nivou, tokom sezone i sa protokom godina.

Ako želite da i vi ostavite trag u prostoru i vremenu, utičete na svest ljudi, na razvoj ljubavi ka lepom i na globalnu sliku i kvalitet sredine koja nas okružuje, postanite inženjer pejzažne arhitekture.

 

Šef Odseka
Prof. dr Mirjana Ocokoljić
* U aprilu 2010. godine za potrebe izložbe „April – svetski mesec pejzažne arhitekture”, održane u SKC-u u Beogradu povodom 50 godina rada Odseka, istaknuta je jedinstvena poruka: „Misli globalno – deluj pejzažno”. Osmislili su je studenti sažimajući sve oblasti delovanja struke.