+

Мастер радови

  • „Утицај затупљености алата на снагу резања при обради дрвета обимним глодањем”, Милош Бижић (2016);
  • „Процена утицаја технолошких параметара на губитак масе и ширину пропиљка код резања храстовине воденим млазом са абразивом”, Велимир Ђукућ-Лазовић (2015);
  • „Мерење силе резања код технолошке операције рендисања”, Милош Каравдија (2015); „Губитак масе материјала код обраде воденим млазом”, Лазар Јанковић (2013);
  • „Утицај неких физичких и механичких својстава на специфични отпор резања храстовине”, Бојан Црногаћа (2013);
  • „Специфични отпори резања при обради буковине обимним глодањем”, Милкица Милутиновић (2013);
  • „Истраживање утицајних фактора на специфични отпор резања неких типова плоча на бази дрвета”, Горан С. Милутиновић (2012);
  • „Специфичности ЦНЦ машина за обраду дрвета и њихово програмирање”, Драгана Коларевић (2012).