+

Докторске академске студије

Докторске студије из области технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета трају 3 године (6 семестара), а конципиране су тако да студенти полажу укупно 5 предмета у току прве године, док у току друге и треће године обављају стручна и лабораторијска истраживања, писање и публиковање стручних и научних радова, учешће на домаћим и међународним конференцијама и другим манифестацијама.
Студијски програм је конципиран тако да студенти на почетку бирају изборну групу коју желе да студирају и за коју желе да се специјализују. У понуди је 6 изборних група у зависности од опредељења и афинитета кандидата.

Након израде и одбране своје докторске дисертације кандидати добијају академску титулу: ДОКТОР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА

 

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Назив предмета ЕСПБ
I година   
I семестар  
Методологија научно-истраживачког рада 14
Технике научно-истраживачког рада 8
Изборни предмет 1 из УНО 8
Укупан фонд ЕСПБ бодова у семестру   30
II семестар  
Изборни предмет 2 из УНО 8  
Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 1 8
Израда пројекта докторске дисертације 8
Семинарски рад 6
Укупан фонд ЕСПБ бодова у семестру  30

 

 

Назив предмета ЕСПБ
II година  
III семестар  
Изборни предмет 3 из УНО 8
Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 2 8 8
Публиковање научно рада 1 у водећем домаћем часопису категорије М52 или М53 4
Учешће на домаћем научном скупу са рефератом 4
Одбрана пројекта дисертације 6
Укупан фонд ЕСПБ бодова у семестру 30
IV семестар  
Реферисање о напретку истраживања  6
Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделовање 3 10 10
Пријава дисертације 8 8
Публиковање научног рада 2 у водећем домаћем часопису категорије М51 6 6
Укупан фонд ЕСПБ бодова у семестру 30 30

 

Назив предмета ЕСПБ
III година   
V семестар     
Учешће у настави на основним студијама или учешће у сегменту неког од актуелних пројеката Министарства за просвету и науку Републике Србије 8 8
Лабораторијски и експериментални рад, статистичко моделирање 4 8 8
Учешће на међународном научном скупу са рефератом 8 8
Рад на тексту дисертације 1 6
Укупан фонд ЕСПБ бодова у семестру 30
VI семестар  
Рад на тексту дисертације 2 5  5
Израда докторске дисертације 10 10
Рад на припреми одбране дисертације 5 5
Публиковање научног рада 3 у међународном часопису са SCI листе 10 10
Укупан фонд ЕСПБ бодова у семестру 30 30

 

Изборна група 1. Трговина дрветом и економика дрвне индустрије

Назив предмета:

 • Друштвени маркетинг и менаџмент извоза намештаја и производа од дрвета
 • Глобализација и маркетинг производа од дрвета
 • Међународна трговина дрветом и производима од дрвета
 • Међународно тржиште намештаја и производа од дрвета
 • Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
 • Трошкови и калкулације у производњи намештаја и производа од дрвета
 • Управљање производњом у дрвној индустрији

Изборна група 2. Намештај и производи од дрвета
Назив предмета:

 • Сушење дрвета
 • Површинска обрада финалних производа од дрвета
 • Производња намештаја и производа од дрвета
 • Конструисање намештаја
 • Рестаурација намештаја
 • Елементи ентеријера
 • Унутрашња архитектура
 • Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета

Изборна група 3. Хемијско-механичка прерада дрвета

 • Назив предмета:
 • Адхезивни системи у преради дрвета
 • Хемија дрвета са карактеризацијом хемијских компоненти
 • Карактеризација хемијских компоненти микроскопских и субмикроскопских елемената дрвног ткива
 • Карактерисање производа екстракције и дестилације дрвета
 • Плоче и композити на бази дрвета
 • Биорафинације лигноцелулозних материјала
 • Хемија дрвета 2

Изборна група 4. Машине и уређаји у преради дрвета

Назив предмета:

 • Енергетика дрвне индустрије
 • Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета
 • Машине и уређаји у преради дрвета
 • Системи аутоматског управљања у преради дрвета
 • Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета
 • Биорафинације лигноцелулозних материјала

Изборна група 5: Примарна прерада дрвета

Назив предмета 

 • Недеструктивни методи испитивања дрвета
 • Реологија дрвета
 • Анатомија дрвета
 • Теорије сушења дрвета
 • Својства дрвета
 • Фурнири и слојевите плоче
 • Прерада дрвета на пиланама

Изборна група 6: Заштита дрвета

Назив предмета

 • Анатомија дрвета
 • Ентомологија ксилофага
 • Патологија дрвета-лигниколне гљиве
 • Заштита дрвета
 • Основи токсикологије
 • Својства дрвета