+

Literatura

U periodu 1956‒2016. godina na Odseku je napisano i objavljeno prvi put ili kao reprint:

  • 74 udžbenika
  • 49 skripti
  • 44 praktikuma i zbirki zadataka
  • 6 monografija