+

Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета

Шифра предмета: ДМ2.4111А
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.4 Машине и уређаји у прерада дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Упознавање са најновијим достигнућима у проучавању међудејстава обрадних и алатних материјала при резању дрвета

Стварање теоријских и практичних услова за коришћење најновијих научно-технолошких знања из области међудејства обрадних и алатних материјала при резању дрвета.

Дрво као материјал. Моделирање понашања дрвета и материјала на бази дрвета. Разумевање феномена резања. Процес настајања и врсте струготине. Могућности примене Мерчантове теорије на резање дрвета. Основи микромеханике и механике лома и понашање дрвета на ћелијском нивоу. Моделовање процеса резања. Обрадљивост дрвета. Утицај својстава дрвета на обрадљивост дрвета. Силе при резању утицај својстава дрвета и геометрије алата. Трење између настале струготине и тела алата. Главни фактори обраде. Утицај брзине резања на величину сила. Анализа динамичког понашања система машинске обраде. Метрологија зоне резања (оптерећења, температуре, …).