+

Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta

Šifra predmeta: DM2.4111A
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - Podmodul 2.4 Mašine i uređaji u prerada drveta
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Upoznavanje sa najnovijim dostignućima u proučavanju međudejstava obradnih i alatnih materijala pri rezanju drveta

Stvaranje teorijskih i praktičnih uslova za korišćenje najnovijih naučno-tehnoloških znanja iz oblasti međudejstva obradnih i alatnih materijala pri rezanju drveta.

Drvo kao materijal. Modeliranje ponašanja drveta i materijala na bazi drveta. Razumevanje fenomena rezanja. Proces nastajanja i vrste strugotine. Mogućnosti primene Merčantove teorije na rezanje drveta. Osnovi mikromehanike i mehanike loma i ponašanje drveta na ćelijskom nivou. Modelovanje procesa rezanja. Obradljivost drveta. Uticaj svojstava drveta na obradljivost drveta. Sile pri rezanju uticaj svojstava drveta i geometrije alata. Trenje između nastale strugotine i tela alata. Glavni faktori obrade. Uticaj brzine rezanja na veličinu sila. Analiza dinamičkog ponašanja sistema mašinske obrade. Metrologija zone rezanja (opterećenja, temperature, …).