+

Istorijat

Arboretum Šumarskog fakulteta u Beogradu formiran je nakon preseljenja Fakulteta iz zgrade Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, na Banovo brdo, u periodu 1956-1959. godine. Arboretum je osnovao profesor Dendrologije sa fitocenologijom na tadašnjoj Katedri Gajenja šuma Odseka za šumarstvo, prof. dr Branislav Jovanović, sa svojim saradnicima, prof. dr Emilijom Vukičević i prof. dr Aleksandrom Tucovićem. Daljnju pomoć u naučnom radu u Arboretumu dala je i prof. dr Zagorka Tomić. Profesor Jovanović bio je upravnik Arboretuma sve do penzionisanja, 1984. godine.

Arboretum je koncipiran i podignut kao nastavno sredstvo i ’laboratorija na otvorenom’, pre svega za savlađivanje tadašnjeg nastavnog programa Dendrologije sa fitocenologijom i, kasnije, Dekorativne dendrologije. Posle se u njemu izvodi praktična i terenska nastava iz Genetike sa oplemenjivanjem biljaka, Botanike sa anatomijom drveta, Šumskih kultura i plantaža, Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, Gajenja šuma, Cvećarstva, Uređivanja i gajenja parkova, Proizvodnje sadnog materijala i brojnih drugih fundamentalnih bioloških, ali i tehničkih nastavnih disciplina (Geodezija, Šumska transportna sredstva, Nauka o prirastu i dr.).

U okviru investicionih programa i projekata izgradnje zgrade Fakulteta, projektnu dokumentaciju za Arboretum sačinili su arhitekte Branko Petričić i Nikola Gavrilović. Geodetska snimanja i nivelaciju terena izveli su inž. S. Pantić i inž. S. Komnenović. Projektom je bilo predviđeno osnivanje dendrozasada na okućnici Fakulteta, površine 2 hektara, i u navedenom periodu na predviđene parcele zasađen je veliki broj sadnica.