+

Историјат

Арборетум Шумарског факултета у Београду формиран је након пресељења Факултета из зграде Пољопривредног факултета у Земуну, на Баново брдо, у периоду 1956-1959. године. Арборетум је основао професор Дендрологије са фитоценологијом на тадашњој Катедри Гајења шума Одсека за шумарство, проф. др Бранислав Јовановић, са својим сарадницима, проф. др Емилијом Вукичевић и проф. др Александром Туцовићем. Даљњу помоћ у научном раду у Арборетуму дала је и проф. др Загорка Томић. Професор Јовановић био је управник Арборетума све до пензионисања, 1984. године.

Арборетум је конципиран и подигнут као наставно средство и ’лабораторија на отвореном’, пре свега за савлађивање тадашњег наставног програма Дендрологије са фитоценологијом и, касније, Декоративне дендрологије. После се у њему изводи практична и теренска настава из Генетике са оплемењивањем биљака, Ботанике са анатомијом дрвета, Шумских култура и плантажа, Семенарства, расадничарства и пошумљавања, Гајења шума, Цвећарства, Уређивања и гајења паркова, Производње садног материјала и бројних других фундаменталних биолошких, али и техничких наставних дисциплина (Геодезија, Шумска транспортна средства, Наука о прирасту и др.).

У оквиру инвестиционих програма и пројеката изградње зграде Факултета, пројектну документацију за Арборетум сачинили су архитекте Бранко Петричић и Никола Гавриловић. Геодетска снимања и нивелацију терена извели су инж. С. Пантић и инж. С. Комненовић. Пројектом је било предвиђено оснивање дендрозасада на окућници Факултета, површине 2 хектара, и у наведеном периоду на предвиђене парцеле засађен је велики број садница.