ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ  УПИСНЕ  ГЕНЕРАЦИЈЕ  2006/07   и ген 2007/08  КОЈИ  СУ  ПОДНЕЛИ  МОЛБУ ЗА ПРЕЛАЗАК НА БОЛОЊУ 2 ДА ТРЕБА ДА ДОЂУ У СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ  ДА РЕГУЛИШУ  УПИС  У  ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ  БЕЗ  ПРЕЛАСКА НА  ДРУГИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (остају на истом студијском програму  Болоња 1 још годину дана).

За упис у школ.2016/17. год. треба да доставе:

-Образац  ШВ-20 (купити у Скриптарници) 1 примерак
-Електронски ШВ-20 треба попунити на свом е-налогу (то је услов да програм прихвати упис)
-Анкетни лист за Болоњу 1 – узети у Скриптарници
-Прва рата школарине у износу од 30% укупне школарине – студентима који су платили 10.000 на име промене студијског програма и еквиваленције – тај износ ће бити урачунат у школарину
и биће пребачен у електронски досије студента
-упланица у износу од 100,00 дин за Каријер центар студената
-Уговор са студентом (узети у Скриптарници) 2 примерка

Упис ових кандидата  је од понедељка 31.10.-до среде 02.11.2016.

 

Измену закона можете преузети овде                                
                                            

Студентска служба