+

Иван Миленковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 884
Е-маил: ivan.milenkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 97
Консултације:

Иван Миленковић је рођен 28.06.1984. године у Крушевцу. Основну школу је завршио у Брезовици и Попини поред Трстеника, а средњу Шумарску школу је завршио у Краљеву 2003. године.
Шумарски факултет, смер Шумарство уписао је 2004., а дипломирао је 2009. године.
Докторске студије на Универзитету у Београду-Шумарском факултету, предмету Шумска фитопатологија, уписао је 2009. године, где је 17.07.2015. године одбранио докторску дисертацију под насловом: „Диверзитет врста рода Phytophthora и њихова улога у пропадању стабала у лишћарским шумама у Србији“, а ментори су му били др. Ненад Кеча, ван.проф. и Dr Tomasz Oszako, ван. проф.
Од 01.02.2011. године до 28.02.2013. године био је запослен на Универзитету у Београду-Шумарском факултету као истраживач сарадник на пројекту ТР 37008. Од 01.03.2013. до 27.04.2016. године био је запослен је на Институту за шумарство у Београду, Одељењу за заштиту шума у звању Истраживач-сарадник. Дана 27.04.2016. године изабран је у звање Научни сарадник и у овом звању је радио на Институту за шумарство до 30.04.2018. године. Од 01.05.2018. године, запослен је на Универзитету у Београду-Шумарском факултету као Научни сарадник на пројекту ТР37008.
Такође, био је учесник у реализацији више домаћих и међународних пројеката.
На Менделовом Универзитету у Брну, Факултету за Шумарство и Дрвну Индустрију, на мастер програму „Европско Шумарство“, од 01.02.2017. године је ангажован као предавач на предмету „Pathology of Woody Plants, Diseases of Trees“ и као Senior researcher на пројекту „Phytophthora Research Centre“.
Био је гостујући истраживач у неколико земаља широм Европе где је вршио различита теренска и лабораторијска истраживања, укључујући Словачку, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Чешку, Немачку, Пољску, Шведску, Норвешку, Украјину и Португалију. Такође, у два наврата је посетио тропске шуме и плантаже на острву Суматра у Индонезији, где је држао обуке локалним истраживачима и испитивао диверзитет и распрострањеност врста из рода Phytophthora у овим сложеним екосистемима.

Област истраживања

Заштита шума и украсних биљака- Шумска фитопатологија

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Karadžić D., Stanivuković Z., Milanović S., Sikora K., Radulović Z., Račko V., Kardošová M., Durkovič J., Milenković I. (2020): Development of Neonectria punicea Pathogenic Symptoms in Juvenile Fraxinus excelsior Frontiers in Plant Science 11:592260. doi: 10.3389/fpls.2020.592260.
  • Saiz-Fernández, I.; Milenković, I.; Berka, M.; Černý, M.; Tomšovský, M.; Brzobohatý, B.; Kerchev, P. (2020): Integrated Proteomic and Metabolomic Profiling of Phytophthora cinnamomi Attack on Sweet Chestnut (Castanea sativa) Reveals Distinct Molecular Reprogramming Proximal to the Infection Site and Away from It. Int. J. Mol. Sci. 21, 8525. (https://doi.org/10.3390/ijms21228525)
  • Milanović S., Milenković I., Dobrosavljević J., Popović M., Solla A., Tomšovský M., Jankovský L. (2020): Growth Rates of Lymantria dispar Larvae and Quercus robur Seedlings at Elevated CO2 Concentration and Phytophthora plurivora Forests, 11(10):1059. (https://doi.org/10.3390/f11101059)
  • Tkaczyk M., Sikora K., Galko J., Kunca A., Milenković I. (2020): Isolation and pathogenicity of Phytophthora species from sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) stands in Slovakia. Forest Pathology, e12632. (https://doi.org/10.1111/efp.12632)
  • Vemić, A., Tomšovský, M., Jung, T., Milenković. I. (2019): Pathogenicity of fungi associated with ash dieback symptoms of one-year old Fraxinus excelsior in Montenegro. Forest Pathology, e12539. (https://doi.org/10.1111/efp.2539)
  • Karadžić D., Radulović Z., Sikora K., Stanivuković Z., Golubović Ćurguz V., Oszako T., Milenković I. (2019): Characterisation and Pathogenicity of Cryphonectria parasitica on Sweet Chestnut and Sessile Oak trees in Serbia. Plant Protection Science, 55(3): 191-201.
  • Milenković, I., Keča, N., Karadžić, D., Nowakowska, J.A., Oszako, T., Sikora K., Corcobado T., Jung T. (2018): Isolation and pathogenicity of Phytophthora species from poplar plantations in Serbia. Forests, 9 (6): 330. doi: (https://doi.org/10.3390/f9060000)
  • Milenković, I., Keča, N., Karadžić, D., Nowakowska, J.A., Oszako, T., Sikora K., Tkaczyk, M. (2018): Interaction between Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species on young Fraxinus excelsior The Forestry Chronicle 94(2): 135-139. (https://doi.org/10.5558/tfc2018-020)
  • Milenković, I., Keča, N., Karadžić, D., Radulović, Z., Tomšovský, M., Jung, T. (2018): Occurrence and pathogenicity of Phytophthora ×cambivora on Prunus laurocerasus in Serbia. Forest Pathology 48(4); e12436. (https://doi.org/10.1111/efp.12436)
  • Milenković, I., Tomšovský, M., Karadžić, D., Veselinović, M. (2018): Decline of Paulownia tomentosa caused by Trametes hirsuta in Serbia. Forest Pathology 48(4); e12438. (https://doi.org/10.1111/efp.12438).