+

Иван Миленковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 884
Е-маил: ivan.milenkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 97
Консултације:

Иван Миленковић је рођен 28.06.1984. године у Крушевцу. Основну школу је завршио у Брезовици и Попини поред Трстеника, а средњу Шумарску школу је завршио у Краљеву 2003. године.
Шумарски факултет, смер Шумарство уписао је 2004., а дипломирао је 2009. године.
Докторске студије на Универзитету у Београду-Шумарском факултету, предмету Шумска фитопатологија, уписао је 2009. године, где је 17.07.2015. године одбранио докторску дисертацију под насловом: „Диверзитет врста рода Phytophthora и њихова улога у пропадању стабала у лишћарским шумама у Србији“, а ментори су му били др. Ненад Кеча, ван.проф. и Dr Tomasz Oszako, ван. проф.
Од 01.02.2011. године до 28.02.2013. године био је запослен на Универзитету у Београду-Шумарском факултету као истраживач сарадник на пројекту ТР 37008. Од 01.03.2013. до 27.04.2016. године био је запослен је на Институту за шумарство у Београду, Одељењу за заштиту шума у звању Истраживач-сарадник. Дана 27.04.2016. године изабран је у звање Научни сарадник и у овом звању је радио на Институту за шумарство до 30.04.2018. године. Од 01.05.2018. године, запослен је на Универзитету у Београду-Шумарском факултету као Научни сарадник на пројекту ТР37008.
Такође, био је учесник у реализацији више домаћих и међународних пројеката.
На Менделовом Универзитету у Брну, Факултету за Шумарство и Дрвну Индустрију, на мастер програму „Европско Шумарство“, од 01.02.2017. године је ангажован као предавач на предмету „Pathology of Woody Plants, Diseases of Trees“ и као Senior researcher на пројекту „Phytophthora Research Centre“.
Био је гостујући истраживач у неколико земаља широм Европе где је вршио различита теренска и лабораторијска истраживања, укључујући Словачку, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Чешку, Немачку, Пољску, Шведску, Норвешку, Украјину и Португалију. Такође, у два наврата је посетио тропске шуме и плантаже на острву Суматра у Индонезији, где је држао обуке локалним истраживачима и испитивао диверзитет и распрострањеност врста из рода Phytophthora у овим сложеним екосистемима.

Област истраживања

Заштита шума и украсних биљака- Шумска фитопатологија

Одабрани научни радови

  1. Vemić, A., Tomšovský, M., Jung, T., Milenković. I. (2019): Pathogenicity of fungi associated with ash dieback symptoms of one-year old Fraxinus excelsior in Montenegro. Forest Pathology, e12539. (https://doi.org/10.1111/efp.2539)
  2. Karadžić D., Radulović Z., Sikora K., Stanivuković Z., Golubović Ćurguz V., Oszako T., Milenković I. (2019): Characterisation and Pathogenicity of Cryphonectria parasitica on Sweet Chestnut and Sessile Oak trees in Serbia. Plant Protection Science, 55(3): 191-201.
  3. Milenković, I., Keča, N., Karadžić, D., Nowakowska, J.A., Oszako, T., Sikora K., Corcobado T., Jung T. 2018. Isolation and pathogenicity of Phytophthora species from poplar plantations in Serbia. Forests, 9 (6): 330. doi: (https://doi.org/10.3390/f9060000)
  4. Milenković, I., Keča, N., Karadžić, D., Nowakowska, J.A., Oszako, T., Sikora K., Tkaczyk, M. 2018. Interaction between Hymenoscyphus fraxineus and Phytophthora species on young Fraxinus excelsior seedlings. The Forestry Chronicle 94(2): 135-139. (https://doi.org/10.5558/tfc2018-020)
  5. Milenković, I., Keča, N., Karadžić, D., Radulović, Z., Tomšovský, M., Jung, T. 2018. Occurrence and pathogenicity of Phytophthora ×cambivora on Prunus laurocerasus in Serbia. Forest Pathology 48(4); e12436. (https://doi.org/10.1111/efp.12436)
  6. Milenković, I., Tomšovský, M., Karadžić, D., Veselinović, M. 2018. Decline of Paulownia tomentosa caused by Trametes hirsuta in Serbia. Forest Pathology 48(4); e12438. (https://doi.org/10.1111/efp.12438)
  7. Milenković, I., Jung, T., Stanivuković, Z., Karadžić, D. 2017. First report of Hymenoscyphus fraxineus on Fraxinus excelsior in Montenegro. Forest Pathology 47(5), (https://doi:10.1111/efp.12359).
  8. Jung T., Orlikowski L., Henricot B., Abad-Campos P., Aday A. G., Aguín Casal O., Bakonyi J., Cacciola S. O., Cech T., Chavarriaga D., Corcobado T., Cravador A., Decourcelle T., Denton G., Diamandis S., Doğmuş-Lehtijärvi H. T., Franceschini A., Ginetti, B., Green S., Glavendekić M., Hantula J., Hartmann G., Herrero M., Ivic D., Horta Jung M., Lilja A., Keca N., Kramarets V., Lyubenova A., Machado H., Magnano di San Lio G., Mansilla Vázquez P. J., Marçais B., Matsiakh I., Milenkovic I., Moricca S., Nagy Z. Á., Nechwatal J., Olsson C., Oszako T., Pane A., Paplomatas E. J., Pintos Varela C., Prospero S., Rial Martínez C., Rigling D., Robin C., Rytkönen A., Sánchez M. E., Sanz Ros A. V., Scanu B., Schlenzig A., Schumacher J., Slavov S., Solla A., Sousa E., Stenlid J., Talgø V., Tomic Z., Tsopelas P., Vannini A., Vettraino A. M., Wenneker M., Woodward S., Peréz-Sierra A. 2016: Widespread Phytophthora infestations in European nurseries put forest, semi-natural and horticultural ecosystems at high risk of Phytophthora diseases. Forest Pathology 46: 134-163. (doi: 10.1111/efp.12239).
  9. Milanović S., Lazarević J., Karadžić D., Milenković I., Jankovský L., Vuleta A., Solla A. 2015: Belowground infections of the invasive Phytophthora plurivora pathogen enhance the suitability of red oak leaves to the generalist herbivore Lymantria dispar. Ecological Entomology 40 (4): 479-482. https://doi:10.1111/een.12193
  10. Milenković I., Nowakowska J.A., Oszako T., Mladenović K., Lučić A., Rakonjac Lj., Karadžić D. 2014: Morphological and molecular identification of Phytophthora species from maple trees in Serbia. Genetika 46 (2): 553-568.