+

Јелена Недељковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 938
Е-маил: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 1
Консултације:

Др Јелена Недељковић је рођена 6. 5. 1984. год. у Лозници, где је завршила основу школу и гиманзију. Студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршила је 2008. године. Докторске студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршила је 2015. године, са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију, под називом „Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа, као чинилац развоја шумарства приватног сектора у Србији”, одбранила је 2015. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету.

У периоду 2009‒2011. године била је ангажована као демонстратор на Катедри економике и организације шумарства. На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету у звање доцента је изабрана 2016. године. Претходно је, 2011. године, изабрана у звање истраживача-приправника, 2012. године у звање истраживача-сарадника, и у звање научног сарадника 2016. године.

Др Јелена Недељковић је, у периоду 2009‒2011. године, била стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Такође, добитница је и награде Европског шумарског института (EFI) из Финске за подршку програмима усавршавања студената докторских студија у Европи, као и стипендије FOPER II (Forest Policy & Economics Education & Research in Southeast Europe), програма за подршку мобилности студената докторских студија. Као стипендиста Alexander von Humboldt фондације, у периоду 2016‒2017. године, у оквиру пост-докторског усавршавања, боравила је на Professur für Forstökonomie und Forstplanung, Алберт Лудвиг универзитета у Фрајбургу, Немачка.

У оквиру научних и стручних усавршавања боравила је током 2012. год. на BOKU Универзитету (Universität für Bodenkultur) у Аустрији, WSL Институту (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) у Швајцарској и Регионалној канцеларији за Медитеран Европског шумарског института (Mediterranean Regional Office of the European Forest Institute) у Шпанији.

До сада је објавила преко 80 публикација и учествовала на већем броју међународних научних конференција, симпозијума, семинара и тренинга у земљи и иностранству.

Члан је IUFRO истраживачких група 9.06.00 (Forest Law and Environmental Legislation) и 9.05.03 (Cross-sectoral Policy Impacts on Forests & Environment).

Као истраживач, до сада је учествовала на 7 међународних и 7 националних пројеката.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима (по новој акредитацији: Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и заштити природе)

Област истраживања

Организација и пословање у шумарству

 • Организација шумарства јавног и приватног сектора
 • Организација заштите природе
 • Оквири и мере подршке у шумарству и заштити природе
 • Организација пословних процеса у шумарству
 • Организација ланаца снабдевања у шумарству

Менаџмент предузећа у шумарству
Предузетништво и иновације у шумарству
Одрживо управљање у шумарству и заштити природе
Управљање заштићеним подручјима
Управљање климатским променама

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 1. Ranković N., Nonić D., Nedeljković J., Stamatović S. (2014): Relationship of Some Climate Elements and Collected Quantities of Non-Wood Forest Products in Serbia in the Period 1993-2011, In: Zlatić M., Kostadinov S. (Eds.): Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change, Advances in GeoEcology 43 (231-242) http://www.catena-verlag.de/age43.htm
 2. Nonić M., Nedeljković J., Nonić D., Milovanović J., Šijačić-Nikolić M. (2019): https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95267-3_8. Chapter in: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (eds.): Forests of Southeast Europe under a Changing Climate Conservation of Genetic Resources. Springer International Publishing (87-104) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95267-3_7
 3. Nonić D., Nedeljković J., Nonić M. (2019): Institutional framework for conservation of forest genetic resources in Serbia. Chapter in: Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M. (eds.): Forests of Southeast Europe under a Changing Climate Conservation of Genetic Resources. Springer International Publishing (105-124) URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95267-3_8
 4. Nedeljković J., Stanišić M. (2019): Forest and Climate Change Governance. In: Leal Filho W., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. (21 p) URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-71063-1_69-1
 5. Stanišić M., Nedeljković J. (2019): Regulatory framework of forestry for climate change mitigation and adaption. In: Leal Filho W., Azeiteiro U., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Climate Action. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. (13 p.) URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-71063-1_74-1

Међународни часописи (M20)

 1. Nonić D., Nedeljković J., Ranković N., Marinković M., Glavonjić P., Weiss G. (2012): Analysis of factors influencing cluster establishment in the Timok forest area in Serbia, Austrian Journal of Forest Science 129(3), BOKU and BFW, Vienna. (202-227) http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/CB1203-4_T3_Abstr.pdf
 2. Nedeljković J., Lovrić M., Nonić D., Stojanovska M., Nedanovska V., Lovrić N., Stojanovski V. (2013): Utjecaj političkih instrumenata na poslovanje sa nedrvnim šumskim proizvodima u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, Šumarski list 9-10, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb. (473–486) http://www.sumari.hr/sumlist/pdf/201304730.pdf
 3. Nonić D., Avdibegović M., Nedeljković J., Ranković N., Marinescu V., Ioras F. (2014): Typology of Non-Wood Forest Products Based Enterprises in Serbia, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42(2), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca. (583-587) http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/viewFile/9725/7772
 4. Pezdevšek Malovrh Š., Nonić D., Glavonjić P., Nedeljković J., Avdibegović M., Krč J. (2015): Private Forest Owner Typologies in Slovenia and Serbia: Targeting Private Forest Owner Groups for Policy Implementation, Small-scale Forestry 14 (4), Springer (423-440) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11842-015-9296-8
 5. Teder M., Mizaraitė D., Mizaras S., Nonić D., Nedeljković J., Sarvašová Z.,  Vilkriste L., Zalite Z., Weiss G. (2015): Structural Changes of State Forest Management Organisations in Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia and Slovakia since 1990, Baltic Forestry 21 (2), Institute of Forestry, Girionys. (326-339) http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2015-21[2]/Baltic%20Forestry%202015%2021(2)%20326_339%20Teder%20et%20al.pdf
 6. Živojinović I., Nedeljković J., Stojanovski V., Japelj A., Nonić D., Weiss G., Ludvig A. (2017): Non-timber forest products in transition economies: Innovation cases in selected SEE countries, Forest Policy and Economics 81, Elsevier B.V., Amsterdam. (18-29) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934116302088
 7. Pezdevšek Malovrh Š., Kumer P., Glavonjić P., Nonić D., Nedeljković J., Kisin B., Avdibegović M. (2017): Different Organizational Models of Private Forest Owners as a Possibility to Increase Wood Mobilization in Slovenia and Serbia, Croatian Journal of Forest Engineering 38(1), Forestry Faculty of Zagreb University, Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers, „Croatian forests“ Ltd., Zagreb. (127-140) http://www.crojfe.com/archive/volume-38-no.1/different-organizational-models-of-private-forest-owners-as-a-possibility-to-increase-wood-mobilization-in-slovenia-and-serbiа
 8. Nichiforel L., Keary K., Deuffic P., Weiss G., Jellesmark Thorsen B., Winkel G., Avdibegović M., Dobšinská Z., Feliciano D., Gatto P., Gorriz Mifsud E., Hoogstra-Klein M., Hrib M., Hujala T., Jager L., Jarský V., Jodłowski K., Lawrence A., Lukmine D., Pezdevšek Malovrh Š., Nedeljković J., Nonić D., Krajter S., Pukall K., Rondeux J., Samara T., Sarvašová Z., Scriban R.E., Šilingienė R., Sinko M., Stojanovska M., Stojanovski V., Stoyanov N., Teder M., Vennesland B., Vilkriste L., Wilhelmsson E., Wilkes-Allemann J., Bouriaud L. (2018): How private are Europe’s private forests? A comparative property rights analysis, Land Use Policy 76, Elsevier B.V., Amsterdam. (535-552) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837717305999
 9. Kajanus M., Leban V., Glavonjić P., Krc J., Nedeljkovic J., Nonic D., Nybakk E., Posavec S., Riedl M., Teder M., Wilhelmsson E., Zālīte Z., Eskelinen T. (2018): What can we learn from business models in the European forest sector: Exploring business models design propositions, Forest policy and economics 99, Elsevier B.V., Amsterdam. (145-156) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934117301697?via%3Dihub
 10. Недељковић Ј., Нонић Д., Ранковић Н., Станишић М. (2018): Регулаторни оквири за прилагођавање климатским променама и њихово ублажавање у шумарству и повезаним секторима, Шумарство 1-2, УШИТС, Београд. (181-208)

Националне монографије (M40)

 1. Ранковић Н., Нонић Д., Недељковић Ј., Маринковић М., Главоњић П. (2012): Мала и средња предузећа у Тимочком шумском подручју – систем мера подршке и модел организовања. Монографија, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (270)

Национални часописи (М50)

 1. Недељковић Ј., Нонић Д., Ранковић Н., Драговић Н. (2014): Облици сарадње и повезивања предузећа која послују са недрвним шумским производима у централној Србији, Гласник Шумарског факултета 110, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (121-144)
 2. Ранковић Н., Станишић М., Недељковић Ј., Нонић Д. (2016): Aнализа стратешких и законодавних оквира у шумарству и повезаним секторима: ублажавање негативних ефеката климатских промена у Европској унији и Србији, Гласник Шумарског факултета 113, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (99-132)