+

Јелена Недељковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 938
Е-маил: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 1
Консултације:

Др Јелена Недељковић је рођена 6. 5. 1984. год. у Лозници, где је завршила основу школу и гиманзију. Студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршила је 2008. године. Докторске студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршила је 2015. године, са просечном оценом 10,00. Докторску дисертацију, под називом „Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа, као чинилац развоја шумарства приватног сектора у Србији”, одбранила је 2015. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету.

У периоду 2009‒2011. године била је ангажована као демонстратор на Катедри економике и организације шумарства. На Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету у звање доцента је изабрана 2016. године. Претходно је, 2011. године, изабрана у звање истраживача-приправника, 2012. године у звање истраживача-сарадника, и у звање научног сарадника 2016. године.

Др Јелена Недељковић је, у периоду 2009‒2011. године, била стипендиста Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Такође, добитница је и награде Европског шумарског института (EFI) из Финске за подршку програмима усавршавања студената докторских студија у Европи, као и стипендије FOPER II (Forest Policy & Economics Education & Research in Southeast Europe), програма за подршку мобилности студената докторских студија. Као стипендиста Alexander von Humboldt фондације, у периоду 2016‒2017. године, у оквиру пост-докторског усавршавања, борави на Professur für Forstökonomie und Forstplanung, Алберт Лудвиг универзитета у Фрајбургу, Немачка.

У оквиру научних и стручних усавршавања боравила је током 2012. год. на BOKU Универзитету (Universität für Bodenkultur) у Аустрији, WSL Институту (Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) у Швајцарској и Регионалној канцеларији за Медитеран Европског шумарског института (Mediterranean Regional Office of the European Forest Institute) у Шпанији.

До сада је објавила преко 45 публикација и учествовала на већем броју међународних научних конференција, симпозијума, семинара и тренинга у земљи и иностранству.

Члан је IUFRO истраживачких група 9.06.00 (Forest Law and Environmental Legislation) и 9.05.03 (Cross-sectoral Policy Impacts on Forests & Environment).

Као истраживач, до сада је учествовала на 5 међународних и 7 националних пројеката.

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

  1. Ranković N., Nonić D., Nedeljković J., Stamatović S. (2014): Relationship of Some Climate Elements and Collected Quantities of Non-Wood Forest Products in Serbia in the Period 1993-2011, In: Zlatić M., Kostadinov S. (Eds.): Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change, Advances in GeoEcology 43 (231-242) http://www.catena-verlag.de/age43.htm

 

Међународни часописи (M20)

  1. Nonić D., Nedeljković J., Ranković N., Marinković M., Glavonjić P., Weiss G. (2012): Analysis of factors influencing cluster establishment in the Timok forest area in Serbia, Austrian Journal of Forest Science 129(3), BOKU and BFW, Vienna. (202-227) http://www.forestscience.at/fileadmin/user_upload/CB1203-4_T3_Abstr.pdf
  2. Nedeljković J., Lovrić M., Nonić D., Stojanovska M., Nedanovska V., Lovrić N., Stojanovski V. (2013): Utjecaj političkih instrumenata na poslovanje sa nedrvnim šumskim proizvodima u Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji, Šumarski list 9-10, Hrvatsko šumarsko društvo, Zagreb. (473–486) http://www.sumari.hr/sumlist/pdf/201304730.pdf
  3. Nonić D., Nedeljković J., Ranković N. (2014): Small and medium enterprises based on non-wood forest products: Characteristics and types in Serbia, Management 72, Faculty of organizational sciences, Belgrade. (71-82) http://www.management.fon.rs/management/e_management_72_english_07.pdf
  4. Nonić D., Avdibegović M., Nedeljković J., Ranković N., Marinescu V., Ioras F. (2014): Typology of Non-Wood Forest Products Based Enterprises in Serbia, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 42(2), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca. (583-587) http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/viewFile/9725/7772
  5. Pezdevšek Malovrh Š., Nonić D., Glavonjić P., Nedeljković J., Avdibegović M., Krč J. (2015): Private Forest Owner Typologies in Slovenia and Serbia: Targeting Private Forest Owner Groups for Policy Implementation, Small-scale Forestry 14 (4), Springer (423-440) http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11842-015-9296-8
  6. Teder M., Mizaraitė D., Mizaras S., Nonić D., Nedeljković J., Sarvašová Z.,  Vilkriste L., Zalite Z., Weiss G. (2015): Structural Changes of State Forest Management Organisations in Estonia, Latvia, Lithuania, Serbia and Slovakia since 1990, Baltic Forestry 21 (2), Institute of Forestry, Girionys. (326-339) http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2015-21[2]/Baltic%20Forestry%202015%2021(2)%20326_339%20Teder%20et%20al.pdf

 

Националне монографије (M40)

  1. Ранковић Н., Нонић Д., Недељковић Ј., Маринковић М., Главоњић П. (2012): Мала и средња предузећа у Тимочком шумском подручју – систем мера подршке и модел организовања. Монографија, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (270)

Национални часописи (М50)

  1. Недељковић Ј., Нонић Д., Ранковић Н., Драговић Н. (2014): Облици сарадње и повезивања предузећа која послују са недрвним шумским производима у централној Србији, Гласник Шумарског факултета 110, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (121-144) http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/110/08.pdf
  2. Ранковић Н., Станишић М., Недељковић Ј., Нонић Д. (2016): Aнализа стратешких и законодавних оквира у шумарству и повезаним секторима: ублажавање негативних ефеката климатских промена у Европској унији и Србији, Гласник Шумарског факултета 113, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд. (99-132) http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/113/06.pdf