+

Катедра за пејзажну хортикултуру

шеф Катедре: др Данијела Ђунисијевић-Бојовић
заменик шефа Катедре: др Драгана Скочајић
секретар Катедре: др Марија Марковић

Развој Катедре:

Катедра за пејзажну хортикултуру је основана 1979. године под називом: „Катедра за производњу украсних биљака”. На челу Катедре, као шеф, у то време био је проф. др Слободан Стилиновић, наставник на предмету Производња садног материјала. Катедра мења назив у Катедра за пејзажну хортикултуру 2002. године. Проф. др Слободан Стилиновић (1926–2002) у периоду од 1976. до 1983. године био је члан југословенских делегација у Комитету УН за шумарство и учествовао је на заседању Конференције УН за борбу против дезертификације у Најробију. На Шумарском факултету је био шеф Одсека за хортикултуру, директор Института за пејзажну архитектуру и декан Факултета у периоду 1977–1979. године.

Проф. др Олга Мијановић (1933) је изводила наставу на предметима Цвећарство 1 и 2. Као представник Југославије више пута је учествовала у раду заседања Европске уније за промет и тржиште цвећа. Била је шеф Катедре, затим директор Института за пејзажну архитектуру, а у периоду 1985‒1987. др Олга Мијановић је била декан Факултета. Пензионисана је 2000. године.

Проф. др Миодраг Ковачевић (1939) је држао наставу на предмету Економика у пејзажној архитектури. Пензионисан је 2005. године.

Проф. др Слободан Лазаревић (1943–2014) је изводио наставу на предметима Цвећарство 1 и 2. Пензионисан је 2009. год.

Проф. др Тања Милијашевић (1954–2010) била је ангажована у извођењу наставе из предмета Болести украсних биљака.

Данас у оквиру Катедре постоје 3 лабораторије: Лабораторија за културу ткива, Семенска лабораторија и Лабораторија за хемотаксономију. У току је административно верификовање још једне лабораторије, у којој ће се вршити хемијска анализа биљног материјала. На окућници Шумарског факултета формиран је и Центар за производњу украсних биљака као издвојен простор за производњу садног материјала украсног дрвећа и жбуња и цветних култура (перена) чијим радом координира Катедра за пејзажну хортикултуру.