+

Pripremna nastava

Pripremna nastava iz Biologije

Odlukom Saveta Šumarskog fakulteta od 2014. godine na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu organizuje se pripremna nastava iz Biologije. S obzirom na to da se na Odsek prijavljuju kandidati koji u srednjoškolskom obrazovanju nisu imali predmet Biologija u toku sve četiri godine, ukazala se potreba za organizovanjem pripremne nastave. Pripremna nastava se održava svake subote počev od aprila meseca, po prilagođenom gradivu iz predmeta Biologija za gimnazijski nivo obrazovanja. Pripremna nastava se održava po sledećem planu: pdf . U izvođenju pripremne nastave učestvuju:

Dosadašnje iskustvo pokazuje da su polaznici veoma zadovoljni izvođenjem nastave. To je u isto vreme i način da se upoznaju sa radom na fakultetu i dobiju pravilne smernice za prijemni ispit.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za Test sklonosti za pejzažnu arhitekturu

Zainteresovani kandidati koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita za studijski program PEJZAŽNA ARHITEKTURA na Šumarskom fakultetu mogu se prijaviti za pohađanje pripremne nastave za deo prijemnog ispita iz TESTA SKLONOSTI za pejzažnu arhitekturu.

Nastava se održava sredinom juna, u prostorijama Šumarskog fakulteta u Beogradu, traje tri dana (ukupno 10 časova), prema sledećem programu:

– Program pripremne nastave test sklonosti 
– Termini pripremne nastave test sklonosti