+

Чланови катедре

ОРГАНИЗАЦИЈА КАТЕДРЕ:

шеф Катедре: др Драгица Вилотић, редовни професор
заменик шефа Катедре: др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор
секретар Катедре: др Душан Јокановић, доцент

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ:

ДОЦЕНТИ:

САРАДНИЦИ:

САРАДНИЦИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ:     

  • мр Кнежевић Радмила
  • дипл. инж. Иветић Васо
  • дипл. инж. Перовић Мирјана