+

Članovi katedre

ORGANIZACIJA KATEDRE:

šef Katedre: dr Dragica Vilotić, redovni profesor
zamenik šefa Katedre: dr Mirjana Šijačić-Nikolić, redovni profesor
sekretar Katedre: dr Dušan Jokanović, docent

REDOVNI PROFESORI:

VANREDNI PROFESORI:

DOCENTI:

SARADNICI:

LABORANTI:     

  • mr Knežević Radmila
  • dipl. inž. Ivetić Vaso
  • dipl. inž. Perović Mirjana