+

Marija Nešić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 983
E-mail: marija.nesic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: ponedeljak, 9‒11 časova

Dr Marija Nešić je rođena 1979. godine u Beogradu. Nakon osnovne škole i gimnazije, 2010. godine završila je Šumarski fakultet u Beogradu, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu sa prosečnom ocenom 8,66 stekavši zvanje diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu. Diplomski rad pod nazivom „Značaj ekološkog otiska za održivi razvoj“ ocenjen je ocenom 10. Doktorske studije na Šumarskom fakultetu, oblast Pejzažna arhitektura i hortikultura upisala je školske 2010/2011. godine, a završila 2017. sa prosečnom ocenom 10. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Biologija i ekologija invazivne vrste Aster lanceolatus Willd. Complex“ odbranila je na Šumarskom fakultetu u Beogradu, u julu 2017. godine, i stekla naučni stepen doktor nauka-biotehničke nauke.
Od 2012. godine zaposlena je na Šumarskom fakultetu kao istraživač – pripravnik, zatim kao istraživač – saradnik. U junu 2016. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Pejzažna arhitektura i hortikultura. U zvanje docenta, za istu užu naučnu oblast, izabrana je u novembru 2017. godine.
Kao autor ili koautor objavila je više od 40 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova sa međunarodnih skupova, kao i u tematskim zbornicima vodećeg međunarodnog značaja. Koautor je jedne nacionalne monografije. U dosadašnjoj karijeri učestvovala je u više projekata. Od 2012. godine angažovana je na projektu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”, potprojekat „Ukrasne i invazivne biljke u uslovima klimatskih promena – uticaji i adaptacije”. Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Odabrani naučni radovi

  • Nešić M., Bjedov I. (2020): Habitat Degradation: Pressures, Threats, and Conservation. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham.
  • Skočajić D., Nešić M. (2020): Invasive Species: Routes of Introduction, Establishment, and Expansion. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Life on Land. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham.
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Ivana Bjedov, Dragana Skočajić (2020): Effects of allelopathy on the spread of invasive species Aster lanceolatus Willd. Complex. Proceedings of International Scientific Conference Ecological truth and environmental research – EcoTER’20.: 225-230. June 16 – 19, Kladovo, Serbia.  
  • Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Čavlović, D., Nešić, M., Skočajić, D. (2018): The influence of climate change on invasive plants spreading in degraded native communities at several localities in Belgrade. In: Zlatić, M. ostadinov, S. (Eds.) Soil and water resources protection in the changing environment. Advances in Geoecology 45. CATENA VERLAG: 161–171. ISBN 978-3-510-65418-5.
  • Dragana M. Skočajić, Marija M. Nešić, Marina Ž. Nonić, Milica M. Fotirić Akšić, Mihailo N. Grbić, Matilda Š. Đukić, Mirjana T. Šijačić-Nikolić (2017): In Vitro Callus Induction from Adult Tissues of Japanese Flowering Cherry Trees and Two Cherry Rootstocks. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 45(2):392-399. DOI:10.15835/nbha45210899.
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Dragana Skočajić, Ivana Bjedov, Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović (2016). Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd. Periodicum Biologorum 118 (1), 1‒7. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=231057
  • Obratov-Petković Dragica, Bjedov Ivana, Nešić Marija, Belanović Simić Snežana, Đunisijević-Bojović Danijela, Skočajić Dragana (2016): Impact of invasive Aster lanceolatus Willd. populations on soil and flora in urban sites, Polish journal of ecology, 64, 289–295. http://www.bioone.org/doi/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012
  • Nevena Cule, Dragica Vilotic, Marija Nesic, Milorad Veselinovic, Dragana Drazic, Suzana Mitrovic (2016). Phytoremediation potential of Canna indica L. in water contaminated with lead. Fresenius Environmental Bulletin 25 (9), 3728‒3733.
  • Dragica D. Obratov-Petković, Ivana R. Bjedov, Branislav G. Jurišić, Marija M. Nešić and Verica B. Stojanović (2014). Relationship between Invasive Plant Species and Species Richness in Urban and Suburban Habitats of Belgrade (Serbia). CATENA VERLAG, Advances in GeoEcology 43, 348‒359, Reiskirchen, Germany.
  • Nešić M., Obratov-Petković D., Skočajić D., Bjedov I. (2013). Seed quantity and quality in fruit heads of Aster lanceolatus Willd.: Implications for invasion success. Glasnik Šumarskog Fakulteta 108, 129‒144. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0353-45371308129N