+

Сарадња

Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса има сарадњу са многобројним образовним и научним међународним и националним институцијама.
Сарадња је остварена са, између осталих, следећим образовним и научним међународним иституцијама:

 • University of Natural Resources and Applied Life Sciences, (BOKU Universitat). Institute of Mountain Risk Engineering, Vienna, Austria (Универзитет за природне ресурсе и примењене животне науке, Институт за инжењеринг о планинским ризицима) ‒ http://www.boku.ac.at/1902.html;
 • Aristotle University of Thessaloniki, Department of Forestry and Natural Environment, Institute of Mountainous Water Management and Control, Thessaliniki, Greece ‒ http://www.auth.gr/forestry;
 • Czech University of Agriculture Prague, Faculty of Forestry and ‒ www.czu.cz/en;
 • Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Brno, Czech Republic ‒ ww.vutbr.cz/en/;
 • Универзите „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Шумарски факултет, Скопје, Македонија, http://www.sf.ukim.edu.mk/;
 • CDE ‒ Center for Development and Environment, Berne University, Switzerland;
 • ISWC ‒ Institute of Soil and Water Conservation, CAS&MWR, Yangling, Shaanxi, China;
 • College of International Education, Northwest A&F UniversityYangling, Shaanxi, China;
 • IRTCES ‒ International Research and Training Center on Erosion and Sedimentation, Beijing, China
  Soil Conservation Society of India, New Delhi, India;
 • Soil and Water Conservation Research and Development Division, Land Development Department, Jatuchak, Bangkok, Thailand;
 • Climate Change Affecting Land Use in Mekong Delta, Institute Los Banos, Laguna, Manila, Phillippines;
 • Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali ‒ Università di Palermo, Italy;
 • Oxford Brookes University, Geography & University Teaching Fellow;
 • Lleida University, Lleida, Spain;
 • Centro de Investigaciones sobre Desertificación ‒ CIDE, (CSIC,Universitat de Valencia, Generalitat Valenciana), Spain;
 • ISRIC ‒ World Soil Information, Wageningen University, Holland;
 • Ohio State University, Columbus, Ohio, USA;
 • Kazan State University, Environmental Dept., Kazan, Russia;
 • Lomonosov University, Geography Dept., Moscow, Russia;
 • Albert Ludwig University, Faculty of Forestry, Freiburg, Germany.

Националне институције са којима Одсек има развијену сарадњу су следеће:

 • Министарство пољопривреде и заштите животне средине ‒ Дирекција за воде, Управа за шуме ‒ Финансијска подршка за учешће на пројектима, суфинансирање међународних конференција.
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја – финансирање научноистраживачких пројеката, суфинансирање међународних конференција, суфинансирање учешћа на међународним конференцијама.
 • Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације – заједничко учешће на националним пројектима.
 • Универзитет у Београду, Географски факултет, Грађевински факултет, Пољопривредни факултет – заједничко учешће истраживача на националним пројектима.
 • Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, Београд ‒ заједничко учешће истраживача на националним и међунардним пројектима, финансијска подршка института конференцијама које организује Одсек за ЕИ, израде магистарских и докторских теза на факултету.
 • Институт за шумарство, Београд ‒ заједничко учешће истраживача на националним пројектима, израде магистарских и докторских теза на факултету.
 • Град Београд ‒ Секретаријат за заштиту животне средине ‒ финансирање пројеката.
 • ЈВП „Србијаводе” ‒ финансијска подршка за учешће на пројектима.
 • ЈП „Србијашуме” ‒ финансијска подршка за учешће на пројектима, логистичка подршка истраживачима на пројектима.
 • ЈВП „Београдводе” ‒ логистичка подршка истраживачима на пројектима.
 • ВП „Ерозија” Ниш – подршка студентима на теренској настави, финансијска подршка за одржавање конференција које организује Одсек.
 • ВП „Ерозија” Ваљево – подршка студентима на теренској настави.
 • ВП „Западна Морава” Краљево – подршка студентима на теренској настави.
 • „Мичелини” Ваљево ‒ подршка студентима на теренској настави.