+

Katedra finalne prerade drveta

Naziv Katedre: Katedra finalne prerade drveta
Šef Katedre: dr Igor Džinčić, vanredni profesor

Razvoj katedre

Nastavnim planom iz 1956. godine na Drvno-industrijskom odseku formirana je Katedra finalne prerade drveta. U to vreme finalna prerada drveta (proizvodnja nameštaja i građevinske stolarije) tek počinje sa industrijskom proizvodnjom. Nastava iz uže oblasti finalne prerade drveta održavala se kroz predmete: Stolarstvo – kućno i građevinsko, Proizvodnja specijalnih izrada od drveta, Stolarske i ostale konstrukcije od drveta.

Statutom iz 1960. godine ranija dva predmeta iz uže stručne oblasti finalne prerade drveta spajaju se u novi predmet – Finalna mehanička prerada drveta, a predmet Stolarske i ostale konstrukcije od drveta menja naziv u Konstrukcije od drveta i stolarija.

1962. godine, promenjen je naziv predmeta Konstrukcije od drveta i stolarija u Konstrukcije proizvoda od drveta, a 1966. na Katedri finalne prerade drveta ostaje isti broj predmeta.

Po Statutu sa primenom 1973. godine odseci postaju instituti, pa se raniji naziv Odseka menja u Institut za preradu drveta. Ovog puta uvode se dva nova predmeta na užoj stručnoj oblasti finalna prerada drveta: Drvne konstrukcije i Površinska obrada drveta. Formira se nova katedra Projektovanje finalnih proizvoda. Na Katedri finalne prerade drveta ostali su sledeći predmeti: Finalna prerada drveta, Površinska obrada drveta, Mašinstvo sa industrijskom energetikom, Unutrašnji transport, Mašine i alati za obradu drveta.

Statutom Fakulteta iz 1987. godine na Katedri finalne prerade drveta uvedena su dva nova predmeta: Tehnička fizika i Elementi regulacione tehnike.

Ovakvo stanje na Katedri finalne prerade drveta ostaje je do 2002. godine, kada se na Odseku ukida Katedra projektovanja finalnih proizvoda od drveta, a ujedno formira nova ‒ Katedra mašina i uređaja u preradi drveta. Po prvi put u planu nastave uvedeni su izborni predmeti. Zastupljeni su uglavnom predmeti iz uže stručne oblasti: Finalna prerada drveta, Površinska obrada drveta i Konstrukcije proizvoda od drveta kao obavezni predmeti, i Dizajn, Projektovanje nameštaja, Organizacija prostora, Projektovanje enterijera i Tapacirani nameštaj kao izborni predmeti. Osim toga, na Katedri je bio i pripremni predmet Nacrtna geometrija.

Od 2006. godine Katedri finalne prerade drveta se dodaju i sledeći izborni predmeti: Lepljenje u finalnoj preradi drveta, Drvo u građevinarstvu, Inženjerska grafika i Uvod u metodsko projektovanje.

Školske 2007/2008. godine se otpočinje sa master studijama na Odseku za preradu drveta, a Katedra finalne prerade drveta ima dva modula: Oblikovanje proizvoda od drveta i u okviru modula Tehnologije prerade drveta podmodul ‒ Finalna prerada drveta. Na modulu za Oblikovanje proizvoda od drveta se slušaju predmeti: Oblikovanje proizvoda od drveta, Opremanje enterijera, Drvne konstrukcije u enterijeru, Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda i Istorija dizajna nameštaja, na podmodulu Finalna prerada drveta: Tehnologija drvnih proizvoda u građevinarstvu i drvne galanterije, Površinska obrada drveta u eksterijeru, Drvne konstrukcije u enterijeru, Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda i Automatizacija procesa lakiranja.

Od 2010. godine naziv predmeta Nacrtna geometrija se menja u naziv Primenjena inženjerska grafika, a izborni predmet Inženjerska grafika se ukida. Na master studijama se uvodi samostalni modul Tehnologije za preradu drveta ‒ Finalna prerada drveta.

Od 2014. godine predmet Primenjena inženjerska grafika se ponovo naziva Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem, a fond časova se povećava, kao i predmetu Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta. Predmet Projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta prelazi iz izbornih u obavezne predmete. Izborni predmet Inženjerska grafika se ponovo uvodi, predmet Uvod u metodsko projektovanje se zamenjuje predmetom Projektovanje elemenata za opremanje enterijera, a u nastavnom planu su i novi izborni predmeti: Tehnologije proizvodnje kuća od drveta i Tehnologije proizvodnje građevinske stolarije.

Prethodni nastavnici i saradnici na Katedri:

 • dipl. inž. Branko Petričić, red. prof
 • dr Rade Zaplotnik, red. prof
 • dr Milan Potrebić, red. prof
 • dr Dušan Skakić, red. prof
 • dr Sokol Sokolović, red. prof
 • dr Srđan Žikić, vanr. prof
 • dipl. inž. Aleksandar Janković, docent
 • mr Borislav Jovanović, docent
 • dr Jelena Tomić-Maksić, docent
 • dipl. inž. Stevan Smiljanski, viši predavač
 • mr Ratko Marković, asistent
 • dipl. inž. Almir Krdžović, asistent-pripravnik
 • mr Rajka Živanović, asistent
 • dipl. inž. Miroslav Sekulić, asistent-pripravnik
 • dipl. inž. Miljana Nikolić, asistent
 • dipl. inž. Aleksandra Burda, asistent
 • dipl. inž. Tomislav Matić, viši stručni saradnik
 • mr Strahinja Lubardić, stručni saradnik