+

Игор Џинчић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 930
Е-маил: igor.dzincic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 45
Консултације: среда, 15‒17 часова; четвртак 12‒14 часова

Рођен 5. 10. 1976.године у Београду. Завршио је ХIII Београдску гимназију. Дипломирао је 4. 10. 2001. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, Одсек за прераду дрвета. Магистарски рад одбранио је 20. 10. 2006. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, Одсек за прераду дрвета. Докторску дисертацију одбранио је 2011. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, Одсек за прераду дрвета.
Кретање у служби: На Шумарском факултету ради од 1. 3. 2002. године, када је биран за асистента‑приправника.
Каснији избори за:

 • асистента ‒ 3. 4. 2007. године,
 • доцента ‒ 7. 12. 2011. године,
 • ванредног професора ‒ 18. 10. 2016. године.

Чланство у домаћим и међународним организацијама:
Представник Одсека ТМП Шумарског факултета у раду Института за стандардизацију Србије;
⦁ 2009 – данас, Председник комисије за стандарде и слична документа из области намештаја;
⦁ 2012 ‒ данас, члан комисије за стандарде и слична документа из области грађевинске столарије;
2012 ‒ данас, члан комисије за стандарде и слична документа из области дечијих играчака и производа за децу.

Ужа научна област

Финална прерада дрвета.

Област истраживања

 • Технолошки процеси производње намештаја, грађевинске столарије и осталих производа од дрвета;
 • Kонструисање намештаја;
 • Нумеричка анализа конструкције намештаја;
 • Оптимизација утрошка материјала;
 • Технологије лепљења у финалној преради дрвета;
 • Квалитет намештаја.

Ангажовање у настави

На Одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета изводи наставу из предмета:

Основне академске студије

Мастер студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

 • Džinčić, I. (2006), ” Uticajni faktori na čvrstoću i trajnost stolica ” –magistarski rad, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, broj strana 63 [+38], datum odbrane 20. 10. 2006.
 • Džinčić, I., Skakić, D. (2010): Stress distribution in chair construction. First Serbian Forestry Congress, Faculty of Forestry, Belgrade, p. 274.
 • Džinčić, I. (2011): ” Teorijska analiza i eksperimentalna provera faktora koji utiču na čvrstoću stolica” – doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, broj strana 154 [+23], datum odbrane 16. 6. 2011.
 • Džinčić, I., Skakić, D. (2012):: “Determing the Parameters of Wood Machinability as a Function of Tangential Cutting Force During the Process of Machining Wood by Routing” Wood Research, Slovak Forest Product Research Institute, 57(1), p.161‒172.
 • Džinčić, I., Skakić, D. (2012):: “Influence of type of fit on strength and deformation of oval tenon-mortise joint” Wood Research, Slovak Forest Product Research Institute, 57(3), p.469‒478.
 • Džinčić,I., Živanić,D. (2013): Strength of fixed corner joints in cabinet furniture. International Scientific Conference “Wood technology and product design”, Ohrid, FYR Macedonia.
 • Živanić D., Vladić J., Džinčić I., Đokić R., Gajić A. (2014): Simulation of material flow in the zoned oreder picking systems. 5th International Conference Transport and Logistics, Niš, Serbia (185‒200).
 • Džinčić I., Živanić D. (2014): The influence of fit on the distribution of glue in oval tenon-mortise joint. Wood research 59(2), Pulp and Paper Research Institute, Slovakia, (297‒302).
 • Vladić J., Živanić D., Džinčić I., Đokić R., Gajić A. (2014): Application of the numerical methods for dynamic analysis of transport systems with rope. The 8th International Triennial Conference Heavy Machinery (8; 2014; Zkatibor, Serbia), ISBN 978-86-82631-74-3, (37‒42).
 • Skakić D., Džinčić I. (2015): Konstrukcije nameštaja i proizvoda od drveta – Osnovi konstruisanja, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.
 • Džinčić I., Nestorović B. (2015): Influence of the dowel without adhesive on strength and durability of storage furniture. Second International Scientific Conference “Wood technology and product design”, Ohrid, FYR Macedonia.