Др Горан Милић

Име и презиме: Горан Милић
Место рођења: Ивањица
Е-маил: goran.milic@sfb.bg.ac.rs
Дипломирао: 
2001. - Шумарски факултет, Београд
Магистрирао: 
2006. - Шумарски факултет, Београд 
Докторирао: 
2011. - Шумарски факултет, Београд
Области истраживања: 
Примарна прерада дрвета, 
Сушење дрвета, 
Топлотни третмани дрвета
Одсек
Tехнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Катедра:
Примарна прерада дрвета