Пројекти и конференције

Друга конференција “ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ШУМАРСТВО СРБИЈЕ”

Пројекат FORESDA

Пројекат SRBREDDEER

Недеља практичне наставе на Гочу у оквиру међународног студентског пројекта “Innovation School Sprungbrett”

Извештај после саветовања POnTE HORIZONT 2020 27-28.09.2016. године

HORIZONT 2020 - POnTE Projekat

COST Akcija CAPABAL - Јачање капацитета из области шумарске политике у региону Западног Балкана

COST Akcija FP1403

Стручни семинар „Организација и активности шумарске саветодавне службе у Србији“

Прва конференција “ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ШУМАРСТВО СРБИЈЕ”

Innovation School Sprungbrett

Научно-стручни скуп "ДЕГРАДАЦИЈА И ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА"

HORIZON 2020 - project DIABOLO

ConDDEFFS - Conference of the Deans and Directors of European Forestry Faculties and Schools

Пројекат EU HETIP

Пројекат ID:WOOD

COST FPS Action FP1203

INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAND CONSERVATION – LANDCON 1209

ПРВИ ШУМАРСКИ КОНГРЕС

Шумска учионица у зеленој оази Београда