Награда Привредне коморе Београда за најбоље дипломске радове одбрањене на факултетима добиле су студенткиње Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру

Одлуком жирија за доделу годишњих награда Привредне коморе Београда за најбоље дипломске радове одбрањене на факултетима добиле су студенткиње Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру:

 

1. ЈАСМИНА ЈАКШИЋ,

назив рада ПРЕДЛОЗИ  (КОНЦЕПТИ) МОГУЋИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ЊИХОВИХ МОДЕЛА НА ПРОСТОРНОЈ ЦЕЛИНИ ДЕСНЕ ПРИОБАЛНЕ ЗОНЕ РЕКЕ САВЕ ИЗМЕЂУ БРАНКОВОГ И СТАРОГ САВСКОГ МОСТА,

(ментор - Проф.др Јасминка Цвејић)

 

2. МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ,

назив рада МОГУЋНОСТ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ТУРИЗМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ПРИМЕНОМ КОНЦЕПТА ЗЕЛЕНИХ СТАЗА

(ментор - др Јелена Томићевић, ван. проф.)