Историјат факултета

Значајни датуми

1919
Закон о изменама и допунама закона о Универзитету донет је 23. августа 1919. године чиме је озваничено оснивање Пољопривредног факултета са два одсека Пољопривредним и Шумарским, у саставу Универзитета у Београду (Закон о изменама и допунама закона о Универзитету, Службене новине краљевине Срба, Хрвата и Словенаца бр. 85/1919).

1920
Високошколска настава из области шумарства у Србији, почела је 5. децембра на Шумарском одсеку Пољопривредног факултета. Дан Шумарског факултета је 5. децембар и обележава се сваке године.

1930
Доношењем новог Закона о Универзитету Пољопривредни факултет мења назив у ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИ.

1932
Пољопривредно-Шумарски факултет се усељава у нову зграду у Земуну.

1949
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ постаје самосталан 5. фебруара, Уредбом Владе НР Србије бр. 39. (Службени Гласник НРС бр. 6/49) као први посебан Шумарски факултет (од укупно 5 тада Пољопривредно-шумарских факултета) у Југославији. Уписан је у судски регистар Окружног привредног суда у Београду решењем Фи 1363/88.
Први декан самосталног Шумарског факултета био је проф. инж. Сретен Росић (1895 -1968).

1953
Одлуком Народног одбора Београда од 2. априла Шумарском факултету је одељена зграда у улици Кнеза Вишеслава 1, на Бановом Брду, у коју се усељава у јесен 1954.

1956
Донет је први Статут 12. септембра по којем Шумарски факултет има два одсека:
• Шумарски;
• Дрвно-индустријски.
1960 Факултет чини пет одсека:
• Одсек за шумарство;
• Одсек за механичку прераду дрвета;
• Одсек за хемијску прераду дрвета;
• Одсек за озелењавање насеља;
• Одсек за ерозију и мелиорације.

1966
Факултет чине четири одсека:
• Одсек за шумарство;
• Одсек за дрвну индустрију;
• Одсек за хортикултуру;
• Одсек за ерозију и мелиорације.

2006
Факултет чине четири одсека:
• Одсек за шумарство;
• Одсек за прераду дрвета;
• Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру;
• Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.