NIGOS logoRGB                                         Polytechnik Logo

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Прва конференција

“ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ШУМАРСТВО СРБИЈЕ”

7. и 8.04.2016. Врњачка Бања – Хотел Бреза

Због актуелности и перманентног интересовања шумарске и дрвопрерађивачке јавности у Врњачкој Бањи  07. и 08. априла 2016. одржана је Прва конференција „Дрвна индустрија и шумарство Србије”. Акценат овогодишње Конференције је био на могућностима рационалног снабдевања сировином. Катедре Планирања газдовања шумама, Искоришћавања шума, Примарне прераде дрвета и Организације и економике дрвне индустрије Шумарског факултета организују ову конференцију у сарадњи са ЈП Србијашуме, ЈП Војводинашуме, Управом за шуме, националним парковима, приватним шумовласницима, као и великим предузећима дрвне индустрије међу којима су: Kronospan, Tarkett, Simpo, Ikea, Bioenergy point, GIR, Matis, Enterijer Janković, MicroTri.. На конференцији су учествовали и велики број пиланара, произвођача грађевинске столарије, подова, плоча, намештаја, као и кластери, стручне школе и партнери из региона.

Организацијом ове конференције Шумарски факултет жели да представи предности и потенцијале шумарског и дрвопрерађивачког сектора, као и индустрије намештаја Србије, са посебном пажњом на актуелне проблеме снабдевања сировином.Програмом конференције обухваћени су следећи тематски блокови:

ПРОИЗВОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ШУМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Проф. др Милан Медаревић, Проф. др Дамјан Пантић - “Стање шумског фонда Србије”

МОДЕЛИ ПРОДАЈЕ ДРВЕТА У СРБИЈИ И У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА
- Проф. др Бранко Главоњић: “Преглед модела продаје дрвета у земљама Западног Балкана”
- Младен Слуњски, дипл. инж, водитељ комерцијалне службе, ЈП Хрватске шуме, Загреб:“Јавна надметања продаје трупаца”
- мр.сц. Дарко Бишћан, дипл.инж, водитељ маркетинга, ЈП Хрватске шуме, Загреб:“Шуме и модели продаје дрвних сортимената у Републици Хрватској”Шуме и модели продаје дрвних сортимената у Републици Хрватској”
- мр Раденко Лакетић, дипл. инж, заменик генералног директора ЈП Шуме Републике Српске: “Модели продаје дрвета у Републици Српској: лицитације и њихови ефекти”
- мр Тони Јованов, комерц. директор ЈП Македонске шуме, Скопје: “Продаја дрвета у Македонији: нови приступ решио старе проблеме?”
- Тихомир Мурић, спец.инж шум., изв. директор ЈП Србијашуме: “Политика продаје дрвета у ЈП Србијашуме: нови приступ за нове изазове”
- Проф. др Бранко Главоњић: “Концесиони модел продаје дрвета: искуства из Словеније и Црне Горе”
- Проф. др Бранко Главоњић: “Трговина дрветом на Зап. Балкану: од сировинске базе за ЕУ до доприноса развоју прераде дрвета у региону”

ЗАКОНОДАВСТВО У СРБИЈИ И ЕУ РЕГУЛАТИВЕ: НОВЕ РАЗВОЈНЕ ШАНСЕ ИЛИ НОВИ ПРОБЛЕМИ?
- Саша Стаматовић - в.д.директора Управе за шуме РС: “Примена одредби измена и допуна Закона о шумама Републике Србије у пракси”
- Душан Јовић - МПИЗЖС - Управа за шуме: “ЕУТР и њена примена у пракси”
- Стево Секулић - ЈП Србијашуме - ШГ Београд: “Сертификација приватних шума у Србији: докле се стигло и како даље?”
- Милена Радовић - Развојна агенција Србије: “Државни подстицаји за домаћа и страна улагања”

КОРИШЋЕЊЕ ШУМА У ФУНКЦИЈИ РАЦИОНАЛНОГ СНАБДЕВАЊА ДРВНОМ СИРОВИНОМ
- Др Милорад Даниловић, ванр. проф.: “Основни проблеми коришћења шума у Србији и мере за њихово решавање”
- Др Милорад Даниловић, ванр. проф.: "Савремена технологија коришћења шума као услов за боље искоришћење шумске биомасе и смањења трошкова производње"
- Мр Милорад Андријески: “Актуелни технолошко-економски проблеми искоришћавања шума у земљама региона”
- Јусуф Мусић - "Актуелни проблеми искориштавања шума у ФБиХ"

СНАБДЕВАЊЕ ДРВНОМ СИРОВИНОМ - ПРОБЛЕМИ, ИСКУСТВА И ПРЕПОРУКЕ НА ПРИМЕРИМА ПРОИЗВОЂАЧА:
- дрвних пелета - Био Енерџи Поинт - Зоран Дракулић
- плоча на бази дрвета - Кроношпан, Асен Ников - директор
- резане грађе - Микро Три, Београд, Рајко Марић - директор
- фурнира - Нови Дрвни Комбинат, Сремска Митровица - Зоран Владисављевић
- подова од дрвета - Сага дрво, Београд - Стара Пазова, Бранко Стефановић - директор
- грађевинске столарије - Ентеријер Јанковић, Нови Сад - Божо Јанковић - директор
- намештаја - СИМПО, Врање - Слађан Дисић - генерални директор
- намештаја од масивног дрвета, ГИР, Краљево - Радован Радовић - директор
- намештаја од масивног дрвета, МАТИС, Ивањица - Драган Лазовић - директор
- резане грађе и намештаја - Дакомет Аг – Швајцарска - Един Дацић - директор
Контролно-дозначна маркица КДМ у форми пластичне плочице - Керечки комерц д.о.о - Милан Керечки - директор

Циљ конференције је да се кроз конструктивни дијалог између учесника расветле проблеми који оптерећују пословање фирми из сектора шумарства и из сектора дрвне индустрије, и да се дају смернице за њихово решавање.

 

 

Програмски и Организациони одбор:
Проф.др Здравко Поповић
Проф.др Милан Медаревић
Проф.др Бранко Главоњић
Проф.др Милорад Даниловић

 
                                                         SeenergyTIMBER                                   
simpo logo                            palfinger logo                                  kerecki logo
 
 
                                Matis Group                                                                   Trgopromet