УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/17 ГОДИНИ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

ЗА СВЕ УПИСНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ:

Савет Шумарског факултета је на седници од 29.02.2016. године утврдио цену ЕСПБ бода за школску 2016/17. годину:

МАСТЕР  СТУДИЈЕ:
Вредност ЕСПБ бода за предмете који се први пут уписују за слушање=2.000,00 дин
Вредност ЕСПБ бода за предмете који се по други пут уписују 1.400,00 дин
Вредност ЕСПБ бода за МАСТЕР РАД=2.000,00 динара.

Динамика плаћања школарине:плаћање школарине је могуће у четири рате:
1.    рата приликом уписа јесењег семестра = 30% вредности
Преостали износ треба поделити у три једнаке рате:
2.    рата до 30.11.2016. године
3.    рата до 11.01.2017. године
4.    рата до 12.02.2017. године

Продекан за наставу
Др Весна Голубовић Ћургуз
15.03.2016.