УПУТСТВО ЗА УПИС СТУДЕНАТА МАСТЕР СТУДИЈА

Од школске 2016/17. године студенти мастер студија прелазе на електронско пријављивање испита (пријављујете и Стручну праксу и СИР).
(Мастер рад се не пријављује).

У Студентској служби ће те подићи свој е-налог и преко е-налога пријављивати испите. Упутство за приступ е-налогу и пријаву испита пријаву испита можете наћи на сајту Шумарског факултета (линк распоред испита)

Школарину уплаћујете на рачун Шумарског факултета као и до сада:
840-1878666-24
Бројмодела97
Позив на број 19-02268-742121-74-04-940

под следећим условима:
Вредност ЕСПБ бода за предмете који се први пут уписују за слушање=2.000,00 дин
Вредност ЕСПБ бода за предмете који се по други пут уписују 1.400,00 дин
Вредност ЕСПБ бода за МАСТЕР РАД=2.000,00 динара.

Динамика плаћања школарине:
плаћање школарине је могуће у четири рате:
1.    рата приликом уписа јесењег семестра = 30% вредности
Преостали износ треба поделити у три једнаке рате:
2.    рата до 30.11.2016. године
3.    рата до 11.01.2017. године
4.    рата до 12.02.2017. године
Уплатнице ће те предати Студентској служби за Ваш досије.

Уколико се одлучите да школарину плаћате у ратама – морати поштовати датуме доспећа сваке рате. Свако прекорачење рока подлеже примени члана 12. Уговора о студирању. Уплате извршене до 15 дана после наведених рокова увећавају се за 10%, а преко 15 дана за 15%.

Од школске 2016/17. године сви факултети Универзитета у Београду су обавезни да образац  ШВ-20 за сваког уписаног студента електронски достављају Заводу за статистику.
Студенту који не попуни образац биће блокиран досије и неће моћи да регулише упис у школ.2016/17.

Рачунарски центар Универзитета у Београду свим факултетима затвара поље уписа 01.11.2016. године и након тог рока није могуће регулисати упис у школ.2016/17.  Редован упис за ген.2015/16. је 21.10.2016. и након тог рока се плаћа надокнада за накнадан упис у износу од 5.000,00 дин. закључно са 31.10.2016.