ДРУГА РАТА ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТИДИЈА

Обавештавају се студенти прве године основних академских студија да друга рата школарине доспева на наплату 12.02.2017.године.

2.рата школарине се уплаћује преко е-налога и износи 32.000,00 дин

На уплатници навести број рачуна Шумарског факултета:

840-1878666-24
број модела 97
позив на број - навести ваш контролни број који се налази на вашем е-налогу

Пример правилно написане уплатнице

 

Закаснеле уплате ће бити увећане у складу са чл.11.Уговора о студирању.