+

Jovana Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 922
E-mail: jovana.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 11 (novo krilo drugi sprat)
Konsultacije: utorak 14-15 časova, sreda 14-15 časova

Dr Jovana Ž. Petrović (rođ. Stevanović) je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu 2008. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2015. godine na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu. U okviru naučnoistraživačkog rada usmerena je na oblasti istraživanja: pejzažni inženjering, pejzažna arhitektura i hortikultura, urbana ekologija, upravljanje zelenim površinama, zaštita životne sredine i održivo korišćenje. Učestvovala je u dva nacionalna naučnoistraživačka projekta finansirana od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: „Ekologija, monitoring i tehnološki postupci za kontrolu invazivnih vrsta u biotopima Beograda” (2009–2011. god) i „Istraživanja klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”, potprojekat „Ukrasne i invazivne biljke u uslovima klimatskih promena ‒ uticaji i adaptacije” (2011‒2016. god). U okviru stručnih usavršavanja izdvaja se boravak u Nemačkoj (Nurtingen, Germany; u organizaciji IGRA-e), gde je stekla sertifikat iz oblasti podizanja i održavanja krovnih vrtova, i međunarodni kurs iz oblasti Upravljanja zaštićenim prirodnim resursima (u organizaciji Univerziteta u Beogradu ‒ Šumarskog fakulteta i Fakulteta za šumarstvo i zaštitu životne sredine Univerziteta u Frajburgu. Učestvovala je na više međunarodnih kurseva i seminara čija tematika se odnosila na: planiranje, podizanje i održavanje krovnih vrtova, upravljanje zaštićenim prirodnim resursima, izgradnju i održavanje fudbalskih, golf terena i parkovskih travnjaka. Bila je predavač i edukator na više nacionalnih studentskih i stručnih radionica čija tematika se odnosila na ozelenjavanje različitih tipova urbanih površina. Član je Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPA) i Međunarodnog udruženja za krovne vrtove (IGRA).

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

 

Oblast istraživanja

Pejzažna arhitektura; pejzažni inženjering; hortikultura; sport i rekreacija; ekologija i funkcionalnost zelenih površina; urbana ekologija.

Odabrani naučni radovi

  • Stavretović N., Stevanović J. (2011): Invasive plant species in lawns of Belgrade roads, African Journal of Biotehnology, Vol 10, No 65: 14450‒14464.
  • Petrović J., Stavretović N., Ćurčić S., Jelić I., Mijović B. (2013): Invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal njihove biološke kontrole na primjeru spomenika prirode „Bojčinska šuma“ (Vojvodina, Srbija), Šumarski list, 1–2:61–69.
  • Petrović J., Stavretović N., Ćurčić S. (2016): Invazivne biljne vrste i ekološki čimbenici koji utječu na njihovo širenje na području Spomenika prirode„Obrenovački zabran“ (Centralna Srbija), Šumarski list 1-2: 45‒52.
  • Petrovic J., Acic S., Obratov-Petkovic D., Dajic Stevanovic Z., Ristic R., Stavretovic N. (2016): Ecological features of vascular flora on ski trails on NP Kopaonik mountain, Serbia, Fresenius environmental bulletin, Vol 25, No 8/16: 2985‒2990.
  • Petrović, J., Tomićević-Dubljević, J., Stavretović, N. (2015): Spatial use and the needs of visitors of park-forest Kosutnjak in Belgrade, , In: Pantić, R. (eds), Proceedings of XXIII International Scientific and Professional Meeting Ecological truth Eco-Ist 15, Uversity of Belgrade-Tehnical faculty Bor, Serbia:541‒547.
  • Stevanović J. (2010): Possibility of bringing roof gardens in Banovo Brdo in Belgrade, CD ROM Proceedings of First Serbian Forestry Congress „Future with Forests“, University of Belgrade-Faculty of forestry, Belgrade, Serbia:1210‒1218.
  • Jovana Petrović (2015): Strukturna, ekološka i sociološka istraživanja travnjaka rekreativnih površina, doktorska disertacija,Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet (499).
  • Stavretović, N., Petrović, J., Jovanović, V. (2014): Analiza travnih površina naselja Dorćol u Beogradu, Acta herbologica, Vol 23, No 2, Unija bioloških naučnih društava, Beograd: 143‒151.