+

Nenad Stavretović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 860
E-mail: nenad.stavretovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: Utorak 12-13 časova; Četvrtak 11-12 časova

Dr Nenad Stavretović je rođen 1966. godine u Prizrenu. Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu, upisao je 1984 godine. U zvanje asistenta‑pripravnika Šumarskog fakulteta izabran je 1992. godine, u zvanje asistenta 1997. godine. U zvanje docenta izabran je 2003. godine, zvanje vanrednog profesora dobio je 15. 10. 2008, a zvanje redovnog profesora 27. 11. 2013. godine. Bio je član organizacionih i naučnih odbora međunarodnih konferencija, nacionalnih konferencija sa međunarodnim učešćem i nacionalnih konferencija. U časopisu nacionalnog značaja „Reciklaža i održivi razvoj” bio je član Izdavačkog saveta 2008. godine; u časopisu „Zaštita prirode” bio je član Redakcionog odbora od 2008. do 2013. godine. Na međunarodnom naučnom skupu „Zaštita prirode u XXI vijeku“, održanom 2010. godine na Žabljaku u Crnoj Gori, bio je član Naučnog odbora; član je Naučnog odbora međunarodnog naučnog skupa „Ekološka istina, Ecological Truth”. Bio je član počasnog odbora „XIII International Eco-conference: Environmental protection of urban and suburban settlements”, koja je održana 2009. godine u Novom Sadu. Dobitnik je nagrade Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju (br. 07-1323/1, dana 19. 12. 2003 godine). Tokom 2003. godine uspešno je pohađao i završio Training Module, koji je organizovao Micighen State University, Institute of International Health, Training Module: Environmental chemistry, toxicology and engineering. Tokom 2008‒2013. godine bio je direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije. U više navrata predstavljao je Srbiju na međunarodnim skupovima o zaštiti prirodnih vrednosti (UNESCO, IUCN-a, Green Belt i sl.). Doprineo je ponovnom uključenju Srbije u Europark federaciju, a bio je jedan od koordinatora prve konferencije pomenute federacije u istočnoj Evropi. Uključio je Zavod za zaštitu prirode Srbije u rad organizacije ENCA (European Nature Conservation Agencies). Ostvario je saradnju Zavoda za zaštitu prirode Srbije sa srodnim institucijama u svim bivšim republikama Jugoslavije, kao i sa zemljama regiona i Evropske Unije. Dobio je više priznanja i zahvalnica za svoj rad.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

Pejzažna arhitektura; pejzažni inženjering; hortikultura; sport i rekreacija; ekologija i funkcionalnost zelenih površina; urbana ekologija.

Odabrani naučni radovi

 • Stavretović, N. (2007): „Biological characteristics of the species Hedera helix L. and its use in controlling erosion in shady places”, Official Journal of the Serbian biological society Archives of biological sciences, Vol. 59, No. 2, ISSN 0354-4664 (139‒143), Beograd.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Stavretović, N.,  Manjasek, S. (2008): Use of Bermuda grass [Cynodon dactylon (L.) Pers.] on ash and slag dumps of thermoelectric power plants, Archives of biological sciences, 60 (2), pg. 255-263, ISSN 0354-4664. Beograd.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Stavretović, N., Vučković, M., Stajić, B. (2010): Classification of Trees and Tree Species in Obrenovac „Mali Park“ by the Elements of Growth, Vitality and Ornamentalness, Archives of biological sciences, 62 (4), pg. 1119‒1124, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Lučić, A., Mladenović-Drinić, S., Stavretović, N., Isajev, V., Lavadinović, V.,  Rakonjac, LJ., Novaković, M. (2010): Genetic Diversity of Austrian Pine (Pinus nigra Arnold) Populations in Serbia Revealed by Rapd, Archives of biological sciences, 62 (2), pg. 329‒336, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Bjedov, I., Ristić, R., Stavretović, N., Stevović, V., Radić, B., Todosijević, M. (2011): Revegetation of Ski Runs in Serbia: Case Studies of Mts. Stara Planina and Divcibare, Archives of biological sciences, 63 (4), pg. 1127‒1134, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Stavretović, N., Stevanović, J.  (2011): Invasive plant species in lawns of Belgrade roads, African journal of biotechnology, 10 (65), pg. 14450-14464, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Krstić, M., Stavretović, N., Isajev, V., Bjelanović, I., (2012): Crown Structure of Picea Omorika Trees in the Plantation, Archives of biological sciences, 64 (2), pg. 605-611, ISSN 0354-4664.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Petrović J., Stavretović N., Ćurčić S., Jelić I., Mijović B. (2013): Invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal njihove biološke kontrole na primjeru spomenika prirode „Bojčinska šuma” (Vojvodina, Srbija), Šumarski list, 1–2, pg. 61–69, ISSN 0373-1332.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Petrović J., Stavretović N., Ćurčić S. (2016): Invazivne biljne vrste i ekološki čimbenici koji utječu na njihovo širenje na području Spomenika prirode„Obrenovački zabran” (Centralna Srbija), Šumarski list 1-2: 45‒52.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV
 • Petrovic J., Acic S., Obratov-Petkovic D., Dajic Stevanovic Z., Ristic R., Stavretovic N. (2016): Ecological features of vascular flora on ski trails on NP Kopaonik mountain, Serbia, Fresenius environmental bulletin, Vol 25, No 8/16: 2985‒2990.
  http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Stavretovic%20Nenad%20Dj&samoar=#.WCMswTX57IV