+

Чланови катедре

Шеф Катедре: др Милорад Даниловић, редовни професор
Заменик шефа Катедре:
др Ненад Ћупрић, редовни професор
Секретар Катедре:
маст. инж. Владимир Ћировић, сарадник у високом образовању

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ:

ДОЦЕНТИ:

АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ:

САРАДНИЦИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ: