+

Чланови Катедре

Чланови Катедре – наставно особље:

Чланови Катедре ‒ ненаставно особље:

  • мр Драгољуб Ивковић, стручни сарадник
  • дипл. екон. Љиљана Пајовић, стручни сарадник
  • Гордана Стијепчић, лаборант (секретар Катедре)