+

Борис Радић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 942
Е-маил: boris.radic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 3 (ново крило, II спрат)
Консултације: четвртак, 12‒14 часова

Борис П. Радић је рођен 27. марта 1982. године у Светозареву (пређашњој и садашњој Јагодини), где је завршио основну школу и природно-математички смер гимназије „Светозар Марковић”. Основне студије је уписао 2000. године на Шумарском факултету у Београду (Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру), где 2007. године уписује докторске студије (студијски програм Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса). Након уписа докторских студија као корисник стипендије Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије ангажован је на више пројеката науке Шумарског факултета. Добитник је CEEPUS стипендије за летњи семестар 2009. године за усавршавање на Corvinus универзитету (Будимпешта, Мађарска). Године 2011. је запослен на Шумарском факултету у звању истраживача‑сарадника на пројекту „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, руководилац: проф. др Ратко Кадовић. Крајем новембра 2014. године одбранио је докторску дисертацију под називом „Ерозија као фактор деградације предела у скијашким центрима Србије” (ментор: проф. др Ратко Ристић) и стекао научно звање доктор биотехничких наука. Од фебруара 2015. године запослен је на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру Шумарског факултета Универзитета у Београду као доцент на групи предмета Катедре за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури. Током досадашњег рада, са својим професорима и колегама, објавио је преко 40 радова у научним часописима, од чега 10 у часописима са SCI листе. Учествовао је на више научних конференција, стручних изложби и као члан стручних жирија. Као стручњак за области примене ГИС-а, анализе и процене карактера предела, заштите и конзервације земљишта и вода, учествовао је у преко 60 стручних и научних пројеката Шумарског факултета. Члан је Удружење пејзажних архитеката Србије.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

предеона екологија; метрика предела; планирање предела; примена ГИС-а; процеси деградације предела

Одабрани научни радови

  • Радић Б. (2014): Ерозија као фактор деградације предела у скијашким центрима Србије, Докторска дисертација. Универзитет у Београду – Шумарски факултет.
  • Vasiljević N., Radić B. (2013): Planiranje predela posle Prostornog plana Republike Srbije 2020: karakterizacija predela na prostoru koridora gasovoda Južni tok. Zbornik radova Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine , Knjiga 2, str. 89–99.
  • Ristić R., Kašanin-Grubin M., Radić B., Nikić Z., Vasiljević N. (2012): Land degradation in ski resort “Stara planina”, Environmental Management, No. 49, pg. 580–592.
  • Ristić R., Radić B., Trivan G., Malušević I. (2014): Z., Vasiljević N. (2012): „Blue-green“ corridors as a tool for erosion and stream control in highly urbanized areas – case study of Belgrade city, Hydrology in a changing world: environmental and human dimensions, vol. 363, 315–320.
  • Radić B., Ristić R., Vasiljević N., Malušević I. (2014): Modification of landscape stability as response on rural depopulatioin: example of watershed of Kupinovačka river, Serbia, CATENA VERLAG, Advances in GeoEcology 43, pg. 297–307.
  • Vasiljević N., Radić B., Đorđević, D., Šljukić, B. (2015): U susret klimatskim promenama: planiranje na predeonim osnovama, Zbornik radova sa osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, str. 287–316
  • Vasiljević N., Radić B. Šljuikić B., Ristić R. (2016): Landscape planning and green infrastructure in Serbia: From national to Belgrade city planning, Proceedings of 5th Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning – Landscapes and Greenways of Resilience, Budapest, 01 July, 2016, pp. 389– 397.