+

Центар за наставно-научне објекте

Историјат

Народна Скупштина Краљевине Србије 1901. својим указом поклања Краљу Александру I Обреновићу југозападни део Мајданпечке домена  /7.715,45 hа/.После убиства Краља Александра и Краљице Драге 1903. године. Краљица Наталија као једини наследник поклања ову шуму Београдском универзитету у знак захвалности Београдским студентима који су спречили њено изгнанство из Србије 1891.године.
Пуноважност овог поклона знатно је одложена због бројних правних проблема, промене владајуће династије, Првог светског рата итд.
Тек 1923. године Првостепени суд доноси решење да се Домена као поклон Краљице Наталије даје Београдском универзитету на слободно располагање. За директно извршење задатака на терену основана је управа у Дебелом Лугу 1927.г  и постављен за управника шум. Инжењер. Да би се избегло плаћање великог пореза 1940.године Наталино је проглашено за посебан Научни завод, огледно добро свих факултета.Организовање теренске наставе пре и за време рата није било због недостатка смештајних капацитета, јавних саобраћајница и удаљености од Београда.Убрзо су ове шуме дошле под удар Аграрне реформе, али се увидело да без теренске наставе није могуће са успехом школовати нове кадрове у шумарству. Прва теренска настава одржана је 1948.г али у врло лошим смештајним условима.
Када је Шумарски факултет постао самосталан издвајањем из Пољопривредног факултета осетила се потреба за поседовањем више објеката где би се обављао научно истрачивачки  рад и комплексна огледна настава.Акција за добијање огледних добара започета је 1952. године. После више од 2 године 1956. године  Извршно веће НР  Србије додељује Шумарском факултету два огледна добра  Гоч -Гвоздачка река у површини 3.731 hа и Универзитетска Домена 2.078 hа у Мајданпеку.
Одмах по добијању додељених шума управа Факултета донела је Одлуку о оснивању Школско огледног добра 1957. године Момчило Поповић са седиштем у  Београду и две шумске управе у Краљеву и Дебелом Лугу код Мајданпека.
Период од 1958. до 1968. године управљање огледног добра усклађивало се са одређеним законским  прописима а крајем 1964. године  добро добија статус самосталне установе која врши делатност у области образовања од посебног интереса. Период од 1964. до 1969. оптерећен је честим организационим променама  а суштински промене у организацији дешавају се 1977.године доношењем Закона о удруженом раду када се Шумски огледни центар Краљево трансформише у ООУР са својством правног лица и добија свој жиро рачун. 1988.године. Законом о предузечима укидају се ООУР-и доноси се закључак да се изврши удруживање Шумарског факултета као оснивача и Шумског огледног центра Краљево.
У састав Шумарског факултета Београд 1.1.1989.године ушла су оба ООУРа и  радна заједница  и добијају називе:
1.    Наставно научна база Београд
2.    Наставно научна база Гоч Краљево и
3.    Наставно научна база Мајданпечка домена
Наставне базе служе за органзовање и извођење наставе и за остваривање других облика рада у извођењу плана и програма образовања, научно истраживачког рада. Већи акценат се даје и на рекреационо туристичке активности.

Центар за наставно-научне објекте
Управник др Ненад Петровић nenad.petrovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 933

 

Сектор плана, анализе и контроле шумске производње и комерцијални послови, са седиштем на Шумарском факултету у Београду
Стр. сарадник за комерц. послове Влајнић М. Александар aleksandar.vlajnic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 961
Стр. сарадник за комерц.-туристичке послове

Милојковић Драгана

dragana.milojkovic@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 964
Реф.за фактурисање робе и услуга Коштан У. Марина marina.kostan@sfb.bg.ac.rs +381 (11) 3053 962