+

Nenad Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 933
E-mail: nenad.petrovic@sfb.bg.a.rs
Kabinet: bez broja
Konsultacije: sreda 10-11 časova, petak 10-11 časova

Nenad Petrović rođen je 4. septembra 1974. godine u Loznici. Osnovnu školu je završio u Lešnici. Srednju šumarsku školu u Sremskoj Mitrovici upisao je 1988. godine, a diplomirao 1992. godine. Šumarski fakultet u Beogradu upisao je 1994. godine, a završio ga 1999. godine. Magistarske studije upisao je 2000. godine na Albert Ludvig univerzitetu u Frajburgu (SR Nemačka), a master rad je završio u novembru 2003. godine. Zaposlen na Šumarskom fakultetu u Beogradu od aprila 2001. godine, gde je radio na poslovima asistenta‑pripravnika na predmetu Planiranje gazdovanja šumama. Na mesto asistenta u okviru istog predmeta izabran je tokom 2006. godine. U okviru svoje dosadašnje karijere na Šumarskom fakultetu u Beogradu učestvovao je na nekoliko značajnih projekata od nacionalnog i međunarodnog značaja. Tokom 2003. godine učestvovao na nacionalnoj inventuri šuma u Nemačkoj. Od 2004. godine angažovan kao koordinator i kontakt osoba na projektu FOPER (razvoj kapaciteta u obrazovanju i istraživanju iz oblasti šumarske politike i ekonomike u regionu zapadnog Balkana). Od 2006. do 2008. godine učesnik na projektu PRIFORT (istraživanje o preduslovima za osnivanje interesnih asocijacija privatnih šumovlasnika u regionu zapadnog Balkana) finansiranim od strane austrijskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na nacionalnom nivou učestvovao na projektima tehnološkog razvoja finansiranih od strane Ministarstva nauke. Autor je više radova od nacionalnog i međunarodnog značaja. Koautor je monografije Nacionalne inventure šuma kao i međunarodno recenzirane monografije o spremnosti privatnih šumovlasnika u osnivanju interesnih asocijacija u regionu zapadnog Balkana. Učesnik je studije procene potencijala za održivo korišćenje drvnog otpada za potrebe grejanja u 10 opština u Srbiji. Bio je predavač na međunarodnim master studijama iz oblasti šumarske politike i ekonomike u Beogradu i Sarajevu. Učesnik nekoliko međunarodnih letnjih škola u Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj iz šire oblasti održivog upravljanja šumskim resursima. Govori nemački i engleski jezik. Član je Lovačkog saveza Srbije i udruženja građana Fruškogorac.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije
obavezni predmeti

izborni predmeti

Master studije
obavezni predmeti

izborni predmeti

Doktorske studije
izborni predmeti

Odabrani naučni radovi

  1. Stjepan Posavec, Mersudin Avdibegovic, Becurovic Dzenan, Petrovic Nenad, Makedonka Stojanovska, Dane Marceta, Spela Pezdevsek Malovrh: Private forest owners’ willingness to supply woody biomass in selected South-Eastern European countries, BIOMASS & BIOENERGY, (2015), vol. 81 br., str. 144-153
  2. Stankovic Dragica, Krstic Borivoj Dj, Igic Ruzica S, Trivan Goran, Petrovic NenadJovic Djordje : Concentration of Pollutants in the Air, Soil and Plants in the Area of the National Park “Fruska Gora” – Serbia (Article), FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2011), vol. 20 br. 1, str. 44-50
  3. Nonic Dragan, Bliss John C,  Milijic Vojislav,  Petrovic Nenad,  Avdibegovic Mersudin,  Mataruga Milan:  Challenges of Organizing Private Forest Owners in Serbia, SMALL-SCALE FORESTRY, (2011), vol. 10 br. 4, str. 435-455
  4. Avdibegovic Mersudin, Nonic Dragan,  Posavec Stjepan,  Petrovic Nenad Maric Bruno,  Milijic Vojislav,  Krajter Silvija, Ioras Florin,  Abrudan Ioan Vasile:  Policy Options for Private Forest Owners in Western Balkans: A Qualitative Study, NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, (2010), vol. 38 br. 1, str. 257-261
  5. Avdibegovic Mersudin, Petrovic Nenad Nonic Dragan,  Posavec Stjepan,  Maric Bruno,  Vuletic Dijana:  Readiness Of Private Forest Owners In Croatia, Serbia And Bosnia-herzegovina To Cooperate In Forest Roads Construction And Maintenance , SUMARSKI LIST, (2010), vol. 134 br. 1, str. 55-64
  6. Banković S., Medarević M., Pantić D., Petrović N. (2009): The National Forest Inventory of the Republic of Serbia:the growing stock of the Republic of Serbia, Monograph, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, Forest Directorate, Belgrade (1-238)