+

Дејан Скочајић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 808
Е-маил: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: број 149b (IV спрат)
Консултације: среда, 12‒14 часова

Дејан Скoчајић рођен је 1969. године у Приштини. На Универзитету у Београду ‒ Одсек за пејзажну архитектуру Шумарског факултета, дипломирао је 1995. године као студент генерације. Након завршене друге године студија провео је два месеца на стручном усавршавању у Москви у CFME „LESPROECT” ‒ Институту за пројектовање паркова. Као стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије распоређен је на Катедри за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури као стручни сарадник ‒ стипендиста 1996/97. године. Магистарски рад под називом Пејзажна архитектура српских средњовековних манастирских комплекса одбранио је 2004. године. У звање асистента, за ужу научну област Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури, изабран је 2005. године, где од заснивања радног односа учествује у припреми и извођењу часова на предметима Катедре. У раду са студентима учествовао је као члан менторских тимова у више студентских планерско-пројектантских радионица и студентских конкурса на којима су студенти постигли запажене резултате, као и на више међународних пројеката. Докторирао је 2016. године са темом Однос архитектуре и пејзажа у стваралаштву Андреа Паладија и примена његових принципа у савременој пејзажној архитектури и стекао звање доктора техничких наука из области Архитектуре и урбанизма. На стручно-уметничком пољу учествовао је у изради тридесетак пројеката који су се односили на јавне градске просторе, манастире, метохе, паркове и приватне вртове и резиденције у земљи и иностранству. Активно је учествовао на више међународних конференција и фестивала образовања одраслих у оквиру пројекта Пакта стабилности. Од 2012. године обавља функцију управника Института за пејзажну архитектуру и хортикултуру.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Теорија и историја пејзажне архитектуре; вртна уметност; пејзажно архитектонско пројектовање/дизајн; културни предео.

Одабрани научни радови

 • Скочајић, Д. 1996. Kулт дрвета и биља у српском народу, Шумарство, бр. 6, 72–74 (ISSN 0350–1752).
 • Скочајић, Д. 1997. Хиландарски култ дрвета, Шумарство бр. 1, 94–95 (ISSN 0350–1752).
 • Popović, K., Skočajić, D. 1996. Open spaces in the function of satisfying the educational needs, International Conferense “Architecture and urbanism at the turn of the III millennium”, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Vol II, 425–430 (ISBN 86–80095–22–2).
 • Вујичић, Д., Скочајић, Д. 1996. Могућности повећања зеленила у изграђеном ткиву Београда, Зборник радова Mетодолошки приступи ГУП-у „У сусрет ГУП-у 2020”, 182–189 (711.4.01(082)).
 • Vujković, LJ., Drageljević, Ž., Skočajić, D. 1997. Тopčider and Кošutnjak – significant historical structures of Belgrade recreation potentials, International scientific symposium „50 years – Faculty of Forestry”, Skopje, 141–147.
 • Група аутора Завода за заштиту споменика културе Београда, Архитектонског факултета, Шумарског факултета и Филозофског факултета: Павловић-Лончарски, В., Куртовић-Фолић, Н., Ротер-Благојевић, М., Никезић, А., Вујичић, Д., Скочајић, Д., Тутунџић, А., Бобић, А., Павловић, Н., Поповић, И. 2005. „Наслеђе и универзитетска настава: Пројекат ревитализације просторно-историјске целине Топчидер”, Наслеђе, бр. 6, 249–260. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje6/19-ZZSKGB-arh-fak.pdf
 • Galečić, N., Vujičić, D., Skočajić, D. 2011. The roof gardens drainage and irigation, Proceedings of XIX International Scientific and Profesional Meeting „Ecological Truth“ ECO-IST’11, Ed. Marković, Z., University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, 339–345, (ISBN 978–86–80987–94–2).
 • Galečić N., Skočajić, D., Vujičić D., Tutundžić A., Stojanović, N., Matić, S. 2012. Construction and Constructive ele-ments of a Path in Landscape Design, XX International Scientific and Professional Meeting „Ecological Truth” ECO-IST’12, Ed. Marković, Z., University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, 406–412, (ISBN 978–86–80987–98–9).
 • Gavrilović S., Skočajić, D. 2015. Importance of landscape character in the process of establishment of educational (natural) trails in function of ecotourism, XXIII International Conference „Ecological Truth” Eco-Ist’15, Eds. Pantović, R. and Marković, Z., University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 714–719 (ISBN 978–86–6305–032–7).
 • Galečić, N., Tomićević-Dubljević, J., Ocokoljić, M., Vujičić, D., Skočajić, D. 2016. Quality and utilization potential of urban parks: case study Tašmajdan park, Belgrade, Serbia, Šumarski list, Vol. 140, No. 9–10, 493–500 (ISSN 1846–9140).
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=248117