+

Dejan Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: broj 149b (IV sprat)
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Dejan Skočajić rođen je 1969. godine u Prištini. Na Univerzitetu u Beogradu ‒ Odsek za pejzažnu arhitekturu Šumarskog fakulteta, diplomirao je 1995. godine kao student generacije. Nakon završene druge godine studija proveo je dva meseca na stručnom usavršavanju u Moskvi u CFME „LESPROECT” ‒ Institutu za projektovanje parkova. Kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije raspoređen je na Katedri za planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi kao stručni saradnik ‒ stipendista 1996/97. godine. Magistarski rad pod nazivom Pejzažna arhitektura srpskih srednjovekovnih manastirskih kompleksa odbranio je 2004. godine. U zvanje asistenta, za užu naučnu oblast Planiranje i projektovanje u pejzažnoj arhitekturi, izabran je 2005. godine, gde od zasnivanja radnog odnosa učestvuje u pripremi i izvođenju časova na predmetima Katedre. U radu sa studentima učestvovao je kao član mentorskih timova u više studentskih planersko-projektantskih radionica i studentskih konkursa na kojima su studenti postigli zapažene rezultate, kao i na više međunarodnih projekata. Doktorirao je 2016. godine sa temom Odnos arhitekture i pejzaža u stvaralaštvu Andrea Paladija i primena njegovih principa u savremenoj pejzažnoj arhitekturi i stekao zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti Arhitekture i urbanizma. Na stručno-umetničkom polju učestvovao je u izradi tridesetak projekata koji su se odnosili na javne gradske prostore, manastire, metohe, parkove i privatne vrtove i rezidencije u zemlji i inostranstvu. Aktivno je učestvovao na više međunarodnih konferencija i festivala obrazovanja odraslih u okviru projekta Pakta stabilnosti. Od 2012. godine obavlja funkciju upravnika Instituta za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

Teorija i istorija pejzažne arhitekture; vrtna umetnost; pejzažno arhitektonsko projektovanje/dizajn; kulturni predeo.

Odabrani naučni radovi

 • Skočajić, D. 1996. Kult drveta i bilja u srpskom narodu, Šumarstvo, br. 6, 72–74 (ISSN 0350–1752).
 • Skočajić, D. 1997. Hilandarski kult drveta, Šumarstvo br. 1, 94–95 (ISSN 0350–1752).
 • Popović, K., Skočajić, D. 1996. Open spaces in the function of satisfying the educational needs, International Conferense “Architecture and urbanism at the turn of the III millennium”, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Vol II, 425–430 (ISBN 86–80095–22–2).
 • Vujičić, D., Skočajić, D. 1996. Mogućnosti povećanja zelenila u izgrađenom tkivu Beograda, Zbornik radova Metodološki pristupi GUP-u „U susret GUP-u 2020”, 182–189 (711.4.01(082)).
 • Vujković, LJ., Drageljević, Ž., Skočajić, D. 1997. Topčider and Košutnjak – significant historical structures of Belgrade recreation potentials, International scientific symposium „50 years – Faculty of Forestry”, Skopje, 141–147.
 • Grupa autora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, Arhitektonskog fakulteta, Šumarskog fakulteta i Filozofskog fakulteta: Pavlović-Lončarski, V., Kurtović-Folić, N., Roter-Blagojević, M., Nikezić, A., Vujičić, D., Skočajić, D., Tutundžić, A., Bobić, A., Pavlović, N., Popović, I. 2005. „Nasleđe i univerzitetska nastava: Projekat revitalizacije prostorno-istorijske celine Topčider”, Nasleđe, br. 6, 249–260. http://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2013/nasledje6/19-ZZSKGB-arh-fak.pdf
 • Galečić, N., Vujičić, D., Skočajić, D. 2011. The roof gardens drainage and irigation, Proceedings of XIX International Scientific and Profesional Meeting „Ecological Truth“ ECO-IST’11, Ed. Marković, Z., University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, 339–345, (ISBN 978–86–80987–94–2).
 • Galečić N., Skočajić, D., Vujičić D., Tutundžić A., Stojanović, N., Matić, S. 2012. Construction and Constructive ele-ments of a Path in Landscape Design, XX International Scientific and Professional Meeting „Ecological Truth” ECO-IST’12, Ed. Marković, Z., University of Belgrade – Technical Faculty in Bor, 406–412, (ISBN 978–86–80987–98–9).
 • Gavrilović S., Skočajić, D. 2015. Importance of landscape character in the process of establishment of educational (natural) trails in function of ecotourism, XXIII International Conference „Ecological Truth” Eco-Ist’15, Eds. Pantović, R. and Marković, Z., University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 714–719 (ISBN 978–86–6305–032–7).
 • Galečić, N., Tomićević-Dubljević, J., Ocokoljić, M., Vujičić, D., Skočajić, D. 2016. Quality and utilization potential of urban parks: case study Tašmajdan park, Belgrade, Serbia, Šumarski list, Vol. 140, No. 9–10, 493–500 (ISSN 1846–9140).
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=248117