+

Master akademske studije

Master akademske studije Tehnologije drveta traju jednu godinu, odnosno 2 semestra i sastoje se iz jednog zajedničkog modula. Modul ima jedan zajednički predmet koji čini deo obaveznih predmeta modula i četiri izborna predmeta koji se nalaze na listi izbornih predmeta. Nastavni proces se na ovom studijskom programu odvija uz pomoć predavanja, vežbi, seminarskih radova, kolokvijuma, ispita, studijsko istražovačkog rada i master rada. Master rad se radi zajedno sa studijsko istraživačkim radom u drugom semestru sa temom iz izabrane oblasti. U ukupnoj zastupljenosti visok procenat učešća imaju laboratorijske vežbe, studijski i istraživački rad zbog specifičnosti materije koja se obrađuje na kursevima koja zahteva mentorski rad sa studentima u malim grupama, ali i zbog ostvarenja većeg kvaliteta nastave.

Uslovi za upis studijskog programa su završene osnovne akademske studije (240 ESPB) iz tehnologije drveta i srodnih oblasti.

Stručni naziv nakon završenih studija: master inženjer za tehnologije drveta.

Kandidati koji završe master akademske studije kvalifikovanisu za rad u sledećim oblastima:

  • samostalan rad u praćenju, razvoju i unapređenju proizvodnih procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta u segmentu: primarne, finalne i hemijsko-mehaničke prerade drveta, primene mašina i uređaja za preradu drveta, zaštite drveta i proizvoda od drveta, menadžmenta i tehnologija drvne biomase i primene drveta u graditeljstvu;
  • samostalan ili timski rad na dizajnu nameštaja i proizvoda od drveta;
  • rukovođenje poslovima spoljnotrgovinskog prometa i trgovine drvetom, proizvodima od drveta i nameštaja,
  • ekonomike preduzeća u drvnoj industriji;
  • menadžmenta (organizacije i upravljanja proizvodnjom) i projektovanja preduzeća u drvnoj industriji;
  • obrazovanja u srednjim stručnim školama.