+

Мастер академске студије

Студијски програм мастер академских студија за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета траје 1 годину.
Програм је конципиран тако да се студенти опредељују за избор једног од 10 модула. Предмети на сваком модулу изабрани су тако да обухватају све сегменте пословања предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета.
Број предмета који се полажу на сваком модулу је исти. У зимском семестру полажу се 4 предмета, а у летњем семестру се обављају стручна пракса, студијски истраживачки рад и израда мастер рада.
Модули на ТМП мастер студијама:

 • Модул 1: Примарна прерада дрвета
 • Модул 2: Финална прерада дрвета
 • Модул 3: Хемијско‑механичка прерада дрвета
 • Модул 4: Машине и уређаји у преради дрвета
 • Модул 5: Заштита дрвета
 • Модул 6: Обликовање производа од дрвета
 • Модул 7: Трговина дрветом и економика дрвне индустрије
 • Модул 8: Менаџмент и технологије дрвне биомасе
 • Модул 9: Организација управљање и пројектовање предузећа у дрвној индустрији
 • Модул 10: Дрво у градитељству

Након израде и одбране мастер рада студенти добијају академски назив: Мастер инжењер технологија, менаџмента

 

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Назив предмета Фонд
часова
ЕСПБ
I година 
I семестар   
Наука о дрвету 2+2 6
Изборни предмет 1 3+3 6
Изборни предмет 2 3+3  6
Изборни предмет 3 3+3 6
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру     11+11 30
II семестар
Стручна пракса 5
Студијски истраживачки рад 20 10
Мастер рад 240 15
Укупан фонд часова и ЕСПБ бодова у семестру 240 30

 

Подмодул: Примарна прерада дрвета
Назив предмета

 • Модификације дрвета
 • Сушење дрвета
 • Квалитет сировине и пиланских производа
 • Квалитет сировине, фурнира и производа од фурнира
 • Планирање и програмирање производње на пиланама
 • Својства и примена инжењерских производа од масивног дрвета

Подмодул: Финална прерада дрвета
Назив предмета

 • Технологија дрвних производа у грађевинарству и дрвне галантерије
 • Површинска обрада дрвета у екстеријеру
 • Дрвне конструкције у ентеријеру
 • Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета
 • Аутоматизација процеса лакирања
 • Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета – специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета

Подмодул: Хемијско-механичка прерада дрвета

Назив предмета

 • Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета
 • Теорија адхезије композита од уситњеног дрвета
 • Модификација дрвета хемијским методама
 • Производи екстракције и дестилације дрвета
 • Нанотехнологије у дрвној индустрији
 • Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрвета – специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета

Подмодул: Машине и уређаји у преради дрвета
Назив предмета

 • Системи аутоматског управљања у дрвној индустрији
 • Интеракција обрадног и алатног материјала у обради дрвета-специфичности машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета
 • Машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом
 • Неконвенционалне технологије у преради дрвета
 • Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета
 • Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета

Подмодул: Заштита дрвета
Назив предмета 

 • Ентомологија ксилофага
 • Патологија ксилофага-лигниколне гљиве
 • Заштита дрвета
 • Заштита конструкција и дрвета у ентеријеру
 • Заштита споменика културе и збирки од дрвета
 • Заштита дрвне сировине на стоваришту
 • Импрегнација дрвета у котловима

Подмодул: Обликовање производа од дрвета
Назив предмета

 • Обликовање производа од дрвета
 • Опремање ентеријера
 • Дрвне конструкције у ентеријеру
 • Историја дизајна намештаја
 • Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета
 • Површинска обрада дрвета у екстеријеру

Подмодул: Трговина дрветом и економика дрвне индустрије
Назив предмета

 • Међународни маркетинг производа од дрвета
 • Економика предузећа у дрвној индустрији
 • Тржиште намештаја и производа од дрвета
 • Развојна политика дрвне индустрије
 • Менаџмент малог предузећа
 • Организација производње у дрвној индустрији

Подмодул: Менаџмент и технологије дрвне биомасе
Назив предмета

 • Технологије производње дрвних биогорива
 • Технологије производње течних биогорива
 • Регулатива и тржиште дрвних биогорива
 • Економика производње дрвних биогорива
 • Менаџмент дрвне биомасе
 • Производи екстракције и дестилације дрвета

Подмодул: Организација управљање и пројектовање предузеће у дрвној индустрији
Назив предмета

 • Управљање базним процесима у дрвној индустрији
 • Менаџмент малог предузећа
 • Управљање технологијом у дрвној индустрији
 • Организација производње у дрвној индустрији
 • Економика предузећа у дрвној индустрији
 • Обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета

Подмодул: Дрво у градитељству
Назив предмета

 • Техничка својства грађевинског дрвета
 • Савремени дрвни производи у градитељству
 • Методе градње дрветом
 • Обликовање и технике спајања дрвених конструкција
 • Технологија дрвних производа у грађевинарству и дрвне галантерије
 • Својства и примена инжењерских производа од масивног дрвета