+

Površinska obrada drveta

Šifra predmeta: TNPOD3517/6
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov: Upisan VI semestar osnovnih studija

Savladavanje stručnih znanja u proizvodnim uslovima o materijalima i tehnološkim postupcima površinske obrade drveta: materijali za brušenje; materijali za zapunjavanje, materijali za promenu boje, tečni premazi, materijali za doradu filmova premaza; tehnološki postupci: rad na zidnom prskalištu, nanošenje tečnih premaza valjanjem, nalivanjem, potapanjem i flutacijom, sušenje premaza.

U potpunosti ispunjen postavljen cilj predmeta.

Sagledavanje tehnološkog procesa površinske obrade drveta. Upoznavanje sa fazama obrade i sistemom površinske obrade u zavisnosti od namene proizvoda. Praćenje rada i snimanje tehničkih karakteristika obradnih sistema. Analiza pojednih faza procesa površinske obrade: faza pripreme površine, faza bojenja i dekorativne obrade, faza nanošenja premaza, faza sušenja premaza i faza završne obrade premaza. Kontrola parametara brušenja podloge, nanošenja, sušenja i završne obrade premaza. Provera prečišćavanja vazduha i otpadnih voda.